Arla kritiseres for skjult reklame gennem en blogger

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Forbrugerombudsmanden mener, at Arla har overtrådt forbuddet mod skjult reklame gennem omtale hos en blogger. Arla afviser.

Bloggere bliver tiltagende set som en markedsføringskanal, og som en traditionel journalist har det længe lugtet af tekstreklame.

Den konklusion er Forbrugerombudsmanden nu også nået til i en konkret sag. Det gælder Arla og en bloggers omtale af et produkt.

Sagen vedrører en mailkorrespondance fra 2013 mellem Arla og en blogger om produktet Bubble Latte.

I den første mail kommenterede Arla i rosende vendinger bloggeren og spurgte desuden, om hun havde lyst til at smage Bubble Latte.

”Hvis du takker ja, skal du se det som en gave fra Arla. Du er velkommen til at tage billeder af produkterne og lægge dem på din Instagram-konto eller blog, men det er intet krav!” stod der blandt andet.

Bloggeren svarede, at hun gerne ville blogge om produktet. Senere bekræftede Arla aftalen med ordene: ”Hvor dejligt. Produkterne er først klar på mandag, så jeg sender det til dig enten mandag eller tirsdag.”

Forbrugerombudsmanden vurderer:

  • at de tre omhandlede mails samlet set udgør en aftale om, at bloggeren skulle omtale Bubble Latte på sin blog
  • at det efterfølgende indlæg på bloggen var skjult reklame. Bloggeren skrev eksempelvis, at der var ”kommet en pakke fra Arla”, og at Arla virkelig havde gjort ”noget ud af denne gave,” men det fremgik ikke klart noget sted, at der var tale om en reklame

Forbrugerombudsmanden finder det desuden kritisabelt, at Arla i den første mail forsøgte at sløre aftalen ved blandt andet at skrive ”… men det er intet krav.”

Endelig finder Forbrugerombudsmanden det meget kritisabelt, at Arla ad flere omgange ikke har indsendt det materiale i sagen, som Forbrugerombudsmanden har bedt om.

Arla har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at de er uenige i, at der var tale om skjult reklame, og at der forelå en aftale mellem selskabet og bloggeren. Derimod mener Arla, at det var en gave, som bloggeren ikke var forpligtet til at omtale.

Forbrugerombudsmand Henrik Øe siger i en pressemeddelelse:

”Det er alvorligt, når Arla får bloggeren til at omtale det nye produkt, uden at det står helt klart for læserne, at der er tale om en reklame. Det er vildledende, fordi læserne kan få det indtryk, at bloggeren gør det helt frivilligt. Jeg finder det meget kritisabelt, at Arla ikke har givet mig alle oplysninger i sagen, selvom jeg flere gange har bedt om det. Det er i strid med markedsføringsloven.”