Arlas mælkebudget er i spil

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kunde & Co har vundet et nyt corporate budget for Arla. Men samtidig peger en række forskellige rygter peger på, at bureauet risikerer at miste mælkebudgettet.

Arla står foran en ny corporate branding, hvor der bl.a. skal lanceres et nyt logo. Den kampagne har Kunde & Co vundet. Men samtidig er der rygter i markedet om, at Arlas mælkebudget er i spil – et budget som i Danmark ligger hos netop Kunde & Co.

Det er ikke lykkedes, at få bekræftelse fra Arla, men selvom rygterne kan gå i lidt forskellige retning – nogle siger, at Kunde & Co har genvundet mælkebudgettet, andre siger, at bureauet er ude – så peger de alle på, at der foregår overvejelser om bureaupartnere på mælken, der er et kerne-budget for Arla, fordi mælk mere end noget andet produkt er lig med virksomheden.

Forklaringen på de rygter, der siger, at Kunde & Co har sikret sig at fortsætte på mælkebudgettet, kan dog være corporate kampagnen, som bureauet er i fuld gang med.

Det er i Sverige man finder kilden til spekulationerne om Kunde’s rolle i forhold til mælkebudgettet sig til Sverige. Her er der stærke rygter om, at en bureau-konkurrence er i fuld gang.

Bureaubiz har ikke navnene på deltagerne, men rygterne taler om bureauer, der kan håndtere en nordisk baseret markedsføring. Desuden siger de, at Kunde & Co ikke er med.

Arla arbejder målrettet på at etablere en nordisk markedsføring af sine mærker, men mangler fortsat at få bragt mælken den vej. Det vil derfor være logisk, hvis et nyt bureau også kommer til at håndtere Danmark – i hvert fald på sigt – selvom det i udgangspunktet er valgt i Sverige.

Arla har i de sidste 1-2 år været i gang med at øge fokus på de enkelte brands efter, at selskabet for nogle år siden lancerede en masterbrand-strategi for alle mærker håndteret af Kunde & Co. Satsningen havde baggrund i store image-problemer, men det har siden vist sig svært at opretholde mærkernes styrke gennem en overordnet kampagne, og bl.a. Kærgården er nu flyttet fra Kunde & Co tilbage til Bates Y&R.