Både Power og DBU gik fri

Christian Jensen,
advokat i Creative Club og GRAKOM

Juristens hjørne: Powers reklamer krænkede ikke DBU’s rettigheder. DBU’s udtalelser var ikke misrekommanderende

Tre reklamer bragt af Power krænkede ikke DBU’s rettigheder til det danske herrelandsholds navn og kendetegn. Reklamerne blev bragt fra 27. maj til 2. juni 2021 i forbindelse med EM 2020, der blev afholdt i sommeren 2021.

Retten fandt, at reklamerne skabte associationer til det danske fodboldlandshold. Associationerne var ikke stærke nok til at indebære en kommerciel udnyttelse af landsholdet og dermed snyltning på den goodwill, som var oparbejdet i forhold til landsholdet.

Retten bemærkede i den forbindelse, at reklamerne illustrerede en generisk situation i en professionel fodboldkamp i form af en jublende spiller på et stadion med tilskuere.

Reklamerne henviste til ”den store fodboldfest”, ligesom den ene reklame henviste til en konkurrence om billetter til ”EM-kampen i Parken mellem Danmark og Finland”.

Retten fandt ikke, at reklamerne refererede direkte til landsholdet. Retten bemærkede, at reklamerne ikke anvendte nuværende eller tidligere landsholdsspillere, men derimod en animeret figur, som var genereret af Power i 2018, og som tidligere var anvendt af Power i markedsføring. Trøjen på figuren distancerede sig væsentligt fra den rød/hvide landsholdstrøje, som blev anvendt ved EM 2020. Retten fandt det naturligt, at en detailkæde som Power markedsfører sig i tilknytning til sådanne samfundsbegivenheder, ligesom det fx sker i forbindelse med højtider.

DBU gjorde heller ikke noget faktuelt forkert

DBU havde ikke handlet i strid med markedsføringslovens §§ 3 og 20, stk. 3 ved at have anvendt udsagn om Power i et radioprogram, der blev bragt den 6. juni 2021.

Udsagn 1: ”det er jo en virksomhed, som har virkelig mange sager ved Forbrugerombudsmanden”. Udsagn 2: ”er notorisk kendt for at gå lige til grænsen også lidt over, når det kommer til markedsføring”.

Retten havde ikke grundlag for at tilsidesætte udsagnene som faktuelt forkerte. Retten bemærkede, at udtalelserne måtte vurderes i den kontekst, hvori de blev fremsat. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at udtalerne blev fremsat i et radioprogram, der dækkede en aktuel konflikt mellem DBU og Power.

Retten fandt, at programmet havde et vist underholdende sigte, ligesom udtalelserne fremkom i forbindelse med et genmæle.

Kilde: Sø- og Handelsrettens dom af 20. april 2023 i sag BS-26458/2022-SHR: Power A/S mod DBU A/S og Dansk Boldspil-Union. Dommen er anket til Østre Landsret den 3. maj 2023.
Domsoversigt BS-26458/2022-SHR (tangora.com)