Baby er kommet godt fra start

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet har investeret i at kunne arbejde efter en ny strategi – men det har ikke forhindret et fornuftigt overskud.

Et overskud på godt 800.000 kr. ud af en bruttoavance på 10 mio. er ganske rimeligt, og Babys adm. dir., Mads Toft, er da også tilfreds. Men han er det med tilføjelsen, at det kunne have været meget bedre.

Bureauet har nemlig i regnskabsåret været præget af betydelige forandringer.

”Da Rasmus Laumann og jeg lagde en plan for at fusionere Baby og Content Cph, indebar det et fokus på at skabe en forretning, der hjælper virksomheder med at udvikle og implementere koncepter, og indhold, der skaber opmærksomhed og synergi på tværs af platforme efter Social First princippet,” siger Mads Toft og fortsætter:

”Det her er så Babys første regnskabsår og det er et år, hvor vi har skullet afholde en del udgifter til omstillinger for at kunne levere på strategien.”

Ud over at det har haft betydning på personale-siden, så kan man også læse forandringerne andre steder i regnskabet.

Omsætningen er nemlig faldet med lidt over 20 pct. til knap 15 mio. kr. – samtidig med, at bruttoavancen er steget.

”I modsætning til tidligere så satser vi meget mere på at hjælpe kunderne med selv at håndtere medieindkøbet. Det sker bl.a. i samarbejde med Blackwood Seven. Derfor falder omsætningen,” siger Mads Toft og tilføjer, at bureauet i det hele taget satser på at være specialister, der samarbejder med andre.

”Det gælder f.eks. In2media, som også indgår i vores ejerkreds. Her har vi efterhånden fundet en god ramme om brugen af hinanden,” siger Mads Toft.

Han ser samtidig meget lyst på situationen lige nu.

”Vores strategi ser ud til at fungere rigtig godt efter, at vi har tunet bureauet efter den,” siger Mads Toft.

Nøgletal for Baby

  • Bruttoavance 10,159 mio. kr. +15,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 846.583 kr. +6,2 pct.
  • Lønandel 66,1 (69)
  • Resultat af primær drift +0,822 mio. kr. +214,9 pct.