Af Finn Graversen fg@kabelmail.dk

Alle medarbejdere fratræder i dag, og samtidig har Bark Groups adm. dir. Anders Hageskov besluttet at forlade sit job.

Bark Group ligner nu et projekt i opløsning. Selskabet har i dag besluttet at lukke sin danske aktivitet, Bark Copenhagen, og samtidig er det kommet frem, at Bark Groups adm. dir., Anders Hageskov forlader sin post.

Dermed er Bark Groups eneste aktive selskab det lille svenske mediabureau, Tre Kronor, der nu lyder navnet Bark Stockholm.

Ambitionen i Bark Group var at opbygge en international bureaugruppe, og da det gik højest i foråret var der tre enheder: Bark Copenhagen, Bark Stockholm og Anaconda.

Men man afgav efterfølgende majoriteten i Anaconda igen efter, at man ikke havde kunnet få nødvendige regnskabsoplysninger.

Bark Copenhagen lukkes med øjeblikkelig virkning, og alle fratræder i dag.

Lukningen kommer oven på, at en række medarbejdere har forsøgt at købe bureauet ud af Bark Group – rygter har bl.a. knyttet dem sammen med Nørgård Mikkelsen – men ifølge en meddelelse kunne salget ikke lade sig gøre af tidsmæssige grunde.

I en meddelelse fra bestyrelsesformand, Bent Helvang, lyder det:

“Uanset det forhold at køber og sælger var blevet enige om en fornuftig og markedsmæssig korrekt pris for selskabet, har det af tidsmæssige årsager ikke været muligt at gennemføre projektet – som havde det formål at sikre samtlige kreditorer og medarbejdere og dermed en fortsat drift af selskabet.

Salget af virksomheden gennemføres derfor ikke!

Bestyrelsen i Bark Copenhagen A/S har derfor i dag instrueret direktionen om at man ønsker virksomheden lukket med øjeblikkelig virkning, idet det er bestyrelsens vurdering af selskabet ikke kan fortsætte ved egen drift.

Vi skal meget beklage, at det ikke er lykkedes at redde bureauet og dermed sikre en fornuftig løsning for både medarbejdere og kreditorer.”

Det er ikke lykkedes at få Bent Helvang til at svare på, om Bark Copenhagen går konkurs eller om man selv likviderer selskabet.

Bark Copenhagen har frem til foråret været eneste aktivitet i Bark Group og var dermed grundlaget for alle omkostninger til overbygningen Bark Group og børsnoteringen. Hensigten var at der skulle rejses kapital til opkøb af nye bureauer, men det er aldrig lykkedes i nævneværdigt omfang, og derfor har Bark Group en negativ arbejdskapital på 25-30 mio. kr.

I Danmark er Bark organiseret gennem Bark Corporation, der så ejer Bark Property, hvorunder selskabets ejendom på Strøget i København er placeret, og Bark Advertising, der ejer Bark Copenhagen og Bark Media. Det er kun Bark Copenhagen, der lukkes, men det er også her næsten al bureauaktivitet i Danmark ligger.

Samlet er der en betydelig gæld i de danske selskaber, men for Bark Copenhagen er forholdet, at man ifølge regnskabet har et tilgodehavende hos tilknyttede selskaber på 7,7 mio. kr.

Ud over lukningen af Bark Copenhagen skal Bark Group også have fundet en ny adm. dir. idet Anders Hageskov fratræder efter 4 år på posten.

“Vi har været utroligt glade for den store indsats som Anders har udført i forbindelse med opstarten af selskabet og glæder os over at han vil fortsætte indtil vi har fundet en afløser som kan sikre at et foreløbigt langt og sejt træk i en verden som er optaget af økonomisk krise og ringe finansielle vilkår, kan fortsætte,” lyder meddelelsen fra Bent Helvang

Anders Hageskov vil i stedet indtræde i bestyrelsen for Bark Group Inc.

“Selv om jeg fortsat vil være at finde i Bark Group Inc.s bestyrelsen glæder jeg mig til, at den række af nye projekter, som jeg har haft i støbeskeen i en periode, nu kan blive til virkelighed i kraft af en forøget indsats fra min side,” lyder det fra Anders Hageskov.

Kommentarer

 1. Kejseren fra Kejserens Nye Klæder kommer til kort i denne fortælling. Corporate blabla på højeste plan, og det tilsyneladende uden en corporation at tale på vegne af. Flot!

 2. Rigtigt flot ledelsesarbejde… Især når man påtænker at alle medarbejdere så sent som i fredags fik at vide alt var på plads og at bureauet fremover skulle køre videre som Living Brands. Også ganske pudsigt at der i fredags blev givet en klar melding om at der var penge til løn til alle medarbejdere – men, at de så i dag sendes hjem med melding om konkurs og ingen lønudbetaling. Hvor mon pengene er blevet af i mellemtiden??

 3. Til alle medarbejdere, aktionærer, kunder og andre stakeholders i Bark kan de anbefales, at læse flg. bøger: “Without conscience” af professesor Ph.d, Robert D. Hare og psykopater i jakkesæt af cand. polit og ph.d Sanne Udsen.
  Så er man bedre klædt på i fremtiden…

 4. Kunne det være på sin plads, at få Bent Helvang til at uddybe hvad Anders Hageskovs ”store indsats” helt konkret består i? Som man har kunnet læse her på siden og i andre medier, er det ikke ligefrem positive historier der har været at fortælle. Bl.a.:
  Køb af underskudsgivende Anaconda for derefter at overdrage en del af aktierne til hovedaktionær, for så at købe dem tilbage igen, for så endelig at fortryde købet pga. manglende regnskabsoplysninger.
  Tabt retssag ifm. købet af selskabet Living Skills – tab ca. 1,1 mill DKK.
  Børsintroduktion. Var det strategisk klogt at gennemføre en meget omkostningskrævende børsintroduktion for penge man ikke havde og på et tidspunkt hvor den finansielle krise var på sit højeste og hvor det man forsøgte at få investorer til at købe var baseret på en hensigt man havde?
  Køb af Trekronor. I det seneste regnskab kan man se, at man stadig ikke har betalt en del af den forfaldne kontante købssum til den oprindelige ejer endnu. Går denne handel ligeledes i vasken?
  Underskud flere år i træk. Hvorfor har ledelsen ikke kunne tilpasse omkostningerne til indtægterne?
  Udskiftning af selskabets revisorer 3 gange på 3 år.
  Man kan ligeledes læse i selskabets offentliggjorte regnskaber, at Anders Hageskov blev fornuftig aflønnet for sit arbejde i Bark, men nu hvor det hele ser ud til at falde fra hinanden, stikker han halen mellem benene og forlader posten som direktør. Jeg hæfter mig ved Hageskovs kommentar, omkring de projekter han har haft i støbeskeen nu kan blive til virkelighed i kraft af en forøget indsats fra hans side? Så gad jeg godt få beskrevet hvilken indsats man ydede, når man rent faktisk var direktør?
  Det virker også lidt bizart at selskabet i december offentliggjorde at Bark Copenhagen ville komme ud af 2009 med et overskud, hvilket man på papiret også gjorde. Men hvad er der så sket i perioden efter regnskabsaflæggelsen der gør, at man nu måske er konkurs? I 2007 da man købte det daværende Living Brands var det en sund forretning med god historik. Det har man forholdsvist hurtigt formået at formøble.
  Vi kan med rette sige, at de stakkels aktionærer har købt katten, eller måske snarere hunden i sækken…

 5. Med Bark Copenhagen lukker desværre et spændende bureau med kompetente og hårdtarbejdende medarbejdere. Bark Group burde have haft pli nok til at trække stikket på sig selv i stedet for. Griske møghunde.

 6. Der er ret frie rammer for debat i forbindelse med artikler. Men vi er nødt til at være lidt nidkære, når formuleringer nærmer sig reglerne for injurier. Vi har derfor slettet et indlæg fra “Stakkels medarbejdere”.

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club