Bark Copenhagen lukker

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Alle medarbejdere fratræder i dag, og samtidig har Bark Groups adm. dir. Anders Hageskov besluttet at forlade sit job.

Bark Group ligner nu et projekt i opløsning. Selskabet har i dag besluttet at lukke sin danske aktivitet, Bark Copenhagen, og samtidig er det kommet frem, at Bark Groups adm. dir., Anders Hageskov forlader sin post.

Dermed er Bark Groups eneste aktive selskab det lille svenske mediabureau, Tre Kronor, der nu lyder navnet Bark Stockholm.

Ambitionen i Bark Group var at opbygge en international bureaugruppe, og da det gik højest i foråret var der tre enheder: Bark Copenhagen, Bark Stockholm og Anaconda.

Men man afgav efterfølgende majoriteten i Anaconda igen efter, at man ikke havde kunnet få nødvendige regnskabsoplysninger.

Bark Copenhagen lukkes med øjeblikkelig virkning, og alle fratræder i dag.

Lukningen kommer oven på, at en række medarbejdere har forsøgt at købe bureauet ud af Bark Group – rygter har bl.a. knyttet dem sammen med Nørgård Mikkelsen – men ifølge en meddelelse kunne salget ikke lade sig gøre af tidsmæssige grunde.

I en meddelelse fra bestyrelsesformand, Bent Helvang, lyder det:

“Uanset det forhold at køber og sælger var blevet enige om en fornuftig og markedsmæssig korrekt pris for selskabet, har det af tidsmæssige årsager ikke været muligt at gennemføre projektet – som havde det formål at sikre samtlige kreditorer og medarbejdere og dermed en fortsat drift af selskabet.

Salget af virksomheden gennemføres derfor ikke!

Bestyrelsen i Bark Copenhagen A/S har derfor i dag instrueret direktionen om at man ønsker virksomheden lukket med øjeblikkelig virkning, idet det er bestyrelsens vurdering af selskabet ikke kan fortsætte ved egen drift.

Vi skal meget beklage, at det ikke er lykkedes at redde bureauet og dermed sikre en fornuftig løsning for både medarbejdere og kreditorer.”

Det er ikke lykkedes at få Bent Helvang til at svare på, om Bark Copenhagen går konkurs eller om man selv likviderer selskabet.

Bark Copenhagen har frem til foråret været eneste aktivitet i Bark Group og var dermed grundlaget for alle omkostninger til overbygningen Bark Group og børsnoteringen. Hensigten var at der skulle rejses kapital til opkøb af nye bureauer, men det er aldrig lykkedes i nævneværdigt omfang, og derfor har Bark Group en negativ arbejdskapital på 25-30 mio. kr.

I Danmark er Bark organiseret gennem Bark Corporation, der så ejer Bark Property, hvorunder selskabets ejendom på Strøget i København er placeret, og Bark Advertising, der ejer Bark Copenhagen og Bark Media. Det er kun Bark Copenhagen, der lukkes, men det er også her næsten al bureauaktivitet i Danmark ligger.

Samlet er der en betydelig gæld i de danske selskaber, men for Bark Copenhagen er forholdet, at man ifølge regnskabet har et tilgodehavende hos tilknyttede selskaber på 7,7 mio. kr.

Ud over lukningen af Bark Copenhagen skal Bark Group også have fundet en ny adm. dir. idet Anders Hageskov fratræder efter 4 år på posten.

“Vi har været utroligt glade for den store indsats som Anders har udført i forbindelse med opstarten af selskabet og glæder os over at han vil fortsætte indtil vi har fundet en afløser som kan sikre at et foreløbigt langt og sejt træk i en verden som er optaget af økonomisk krise og ringe finansielle vilkår, kan fortsætte,” lyder meddelelsen fra Bent Helvang

Anders Hageskov vil i stedet indtræde i bestyrelsen for Bark Group Inc.

“Selv om jeg fortsat vil være at finde i Bark Group Inc.s bestyrelsen glæder jeg mig til, at den række af nye projekter, som jeg har haft i støbeskeen i en periode, nu kan blive til virkelighed i kraft af en forøget indsats fra min side,” lyder det fra Anders Hageskov.