Bark fortryder køb af tysk selskab. Regnskab mangler

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Anaconda er købt af to af fem hovedaktionærer i Bark Group. Alligevel går en del af handlen nu tilbage på grund af manglende regnskab for Anaconda.

Blot to en halv måned efter, at Bark Group overtog aktiemajoriteten i det tyske tv-produktions-selskab, Anaconda, har man fortrudt.

Majoriteten blev overtaget gennem to transaktioner, hvor man overtog to gange 25,5 pct. af aktierne, men nu går den ene af transaktionerne retur, således at Bark kun ejer 25,5 pct.

Det fremgår af en meddelelse til den amerikanske OTC Bulletin Board, hvor Bark Group er noteret, og begrundelsen anføres til, at Anaconda ikke har leveret et revideret regnskab som lovet.

Den oplysning skal dog ses i lyset af, at majoriteten i Anaconda er overtaget fra to af Bark Group’s fem stiftende- og hoved-aktionærer, Jesper Svane og Rene Lauritsen.

Anaconda har lige fra start været nævnt i Bark’s registreringer som et potentielt medlem af familien.

Jesper Svane og Rene Lauritsen er forretningspartnere og har spillet en væsentlig rolle i Bark Group som både stor-aktionærer og långivere. Her i foråret er der dog indgået en aftale, hvor de tre øvrige stiftende aktionærer får råderet over de fleste af Jesper Svane’s og Rene Lauritsen’s aktier med henblik på at finde købere til dem.

Betalingen for aktierne i Anaconda var i alt 14 mio. Bark-aktier – delt ligeligt til Jesper Svane og Rene Lauritsen.

I første omgang er altså det kun Jesper Svane’s aktier, der går retur mod at han returnerer de 7 mio. Bark-aktier.

Der har været den særlige omstændighed ved overtagelsen af anaconda, at en afsættelse af Anaconda-stifter Matthias Lange krævede to tredjedels flertal, og da han sidder med de resterende 49 pct. kunne Bark reelt ikke ændre ledelses-situationen i selskabet, der har syv fastansatte.

Bark har dog beholdt en option på, at man d. 15. september igen kan overtage aktierne fra Jesper Svane.

Mens Anaconda er på vej ud af gruppen kan der så til gengæld være et nyt medlem på vej, idet Bark Stockholm – tidl. mediabureauet Tre Kronor – forhandler om at overtage en andel af et norsk bureau.

Bestyrelsesformand Bent Helvang har ikke reageret på Bureaubiz’ henvendelse med spørgsmål om, hvorfor man med 51 pct. ikke har kunnet sikre en indlevering af et revideret regnskab og hvorfor man ikke også lader Rene Lauritsen’s aktier i Anaconda gå tilbage.

I øvrigt har Bark heller ikke selv indleveret regnskab for 2009 for sine danske selskaber endnu, selvom fristen var 31. maj.