Bark Group har betalt 30 mio. kr. for 10 svenske medarbejdere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I forhold til normale markedsvilkår er der betalt en betydelig overpris for det lille svenske mediabureau, Tre Kronor. Prisen er dog overvejende givet i aktier.

Det giver et andet spillerum, når man kan købe selskaber ved at betale med egne aktier i stedet for med officiel kongelig mønt.

I tilfældet Bark Group har man således betalt en betydelig overpris for det lille svenske mediabureau, Tre Kronor Media.

Verdens største bureaugruppe, WPP Group, har en ret fast praksis for prisen, når man køber eller sælger bureauer: 1 års bruttoavance. Og ifølge en kilde, så skal der noget særligt til for at opnå en pris på mere end et års bruttoavance.

Bark Group har dog sin egen valuta i form af rådighed over et meget stort antal egne aktier. De blev sat i spil ved købet af majoriteten i det tyske produktionsselskab, Anaconda fra to af Bark Group’s stiftende aktionærer. Rene Lauritsen og Jesper Svane fik 14 mio. aktier for de 51 pct. i et selskab med syv fastansatte.

Bark Group har desuden honoreret flere konsulentfirmaer for deres ydelser med i alt 3 mio. aktier.

Tre Kronor Medias ejere har fået mindst 35 mio. aktier i Bark Group for deres aktier i Tre Kronor. Aktierne sættes i aftalen til 14,88 cent, hvilket er lidt under den aktuelle kurs på OTC Bulletin Board.

Baseret på aftale-kursen har Bark givet omkring 28 mio. kr. for bureauet, der i 2009 havde en bruttoavance på 8-9 mio. DKR. Baseret på den aktuelle kurs er prisen omkring 30 mio. kr.

Hertil kommer mulighed for en bonus på op til 6 mio. aktier.

Ud over bruttoavancen på 8-9 mio. DKR havde Tre Kronor 10 medarbejdere og en omsætning på knap 100 mio. kr. Der er således tale om en betydelig overpris i forhold til normale markedsvilkår.

Aftalen mellem parterne forhindrer, at de udtaler sig. Men det er givet, at man skal betale en højere pris, når valutaen er egne aktier, og der gælder da også en lock-up periode på tre år på aktierne.

Der er dog en række betydelig undtagelser.

Først og fremmest vil hovedaktionæren i Tre Kronor, Niclas Fröberg, her i foråret få udbetalt 3 mio. svenske kroner kontant (ca. 2,3 mio. DKR) mod aflevering af et antal aktier til dagskurs.

Han ejer 45 pct. af Tre Kronor, og sætter man markedsværdien til et års bruttoavance får han betalt ca. 60 pct. af hans ejerandel med kontanter og vil desuden sidde tilbage med ca. 13 mio. Bark-aktier. Kan han bare opnå 20 pct. af den nuværende værdi ved salg af aktierne, vil han stadig have fået en god pris for sine aktier.

Hertil kommer, at både han og de øvrige Tre Kronor ejere efter et halvt år med nærmere angivne begrænsninger kan sælge aktier.

Endelig kan de to næststørste og medstiftende aktionærer, Carl Johan Grandinson og Jacob de Geer hver umiddelbart sælge aktier for hver ca. 1,2 mio. kr.

Niclas Fröberg udtalte i sidste uge, at han er blevet udstyret med et investeringsbudget til at bygge en europæisk mediabureau-gruppe. Pengene til dette budget skal dog først i hus, og derfor har Tre Kronor-ejerne sikret sig, at de i begyndelsen af 2011 kan lade handlen gå tilbage, hvis ikke Bark Group har rejst mindst 3 mio. USD.

Tre Kronor-ejerne er desuden ikke uvant med de højtflyvende visioner i Bark Group om at skabe en bureuagruppe med en milliard-omsætning i 2012.

Da Tre Kronor blev stiftet i 2007, fortalte Niclas Fröberg, at an ud over Tre Kronor også ville etablere en international gruppe under navnet United Nations Media, der i løbet af fem år skulle bygge en omsætning på 5 mia. kr. og et overskud på 100 mio. kr.

I foråret 2008 pralede Niclas Fröberg i Dagens Media desuden med, at man allerede havde kunder med en samlet mediaomsætning på 150 mio. kr.

Her i foråret 2010 må man dog konstatere, at der fortsat er langt op til målet om 5 mia. i omsætning, og Niclas Fröberg oplyser til Bureaubiz, at man nu har skrinlagt planerne om United Nations Media til fordel for Bark Group visionen.

Niclas Fröberg er da også blevet udstyret med opgaven at være chef for Bark Group’s mediadivision.