Bark Group Inc vil hente 50 mio. kr. på børsen i USA. Men godkendelse mangler.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Og uden godkendelse ingen penge. Uden den kan man nemlig ikke gå på jagt efter den nødvendige kapital. Hele det ambitiøse projekt omkring opbygningen af et internationalt micro-netværk er således forsinket og må trække rundt med en kritisk revisor-bemærkning.

Reklamebureauet Bark, der består af Bark Cph og Bark Media, går godt og ligger blandt de fem bureauer med mest fremgang i 2007 i Bureaubiz’ analyse over 87 bureauer.

Men foreløbig er det også den eneste aktivitet, man kan tale så positivt om i det amerikanske moderselskab Bark Group Inc, der er en ambitiøs satsning på opbygning af et internationalt micro-netværk.

Det er danskere, der står bag, og planen er at børsnotere selskabet i USA og samtidig rejse kapital til opbygningen, men den proces har taget en del længere end forventet, da bestyrelsesformand Bent Helvang og adm. dir. Anders Hageskov sidste efterår fortalte om planerne til Børsen

Dengang håbede de på, at børsnoteringen ville være på plads i begyndelsen af 2008 og at man allerede i slutningen af 2007 kunne byde velkommen til nye bureauer i gruppen.

Fakta er, at Bark Cph og Bark Media fortsat er eneste bureauer i gruppen, og ikke engang det München-baserede produktions-selskab, Anaconda, er blevet en del af Bark, selvom det hele tiden har været omtalt som en del af gruppen. To af de store investorer i Bark, Jesper Svane og Rene Lauritsen, ejer 51 pct. af Anaconda, og Bark har en option på at købe sig ind i selskabet. Kravet har været, at Anaconda skulle vise positivt cash-flow, og det lykkedes i 1. kvartal, men optionen er altså endnu ikke udnyttet.

Projektet er således forsinket, og det har ført til en mangel på kapital, som får revisoren til at stille spørgsmål ved, om Bark Group Inc er en “going concern” – om selskabet kan drives videre, hvis ikke kapitalen bliver tilvejebragt. Desuden er tonen i et børs-prospekt, der er indsendt til den amerikanske myndighed, SEC, omkring dette forhold skærpet. Revisor-bemærkningen var nævnt i teksten fra marts, men i en revideret tekst fra juli, nævnes det nu bl.a., at man har tabt ca. 4,5 mio. kr. i 1. kvartal.

Men der er ingen usikkerhed hos Bent Helvang. Hele projektet er ved at blive realiseret – det har bare taget lidt længere tid end beregnet.

“Vi har købt den ejendom i hjertet af København, hvor bureauet nu bor, og optagelsen af realkreditlånet trak ud, hvilket gjorde, at vi stod med en kortfristet mellemfinansiering, som selvsagt vil belaste et selskab som vores, der er under opbygning. Det er ganske naturligt – det samme gælder revisor-bemærkningen – men i et amerikansk børsprospekt bliver ordlyden skrap. Dertil kommer, at udgifterne til udarbejdelsen af børsprospektet jo skal afholdes, selvom det trækker ud med at få den godkendelse, der lukker op for at komme videre”, siger Bent Helvang.

Er der en ting, han har lært, så er det at være forsigtig med at forudsige, hvornår tingene falder på plads. Derfor lyder det nu således:

“Vi har været gennem tre sessions hos de amerikanske børsmyndigheder, og det skulle faktisk være ganske godt håndteret. Vi har nu under fem spørgsmål tilbage, og det er vores forventning, at vores godkendelse falder på plads inden for kort tid”.

Denne godkendelse er central. Først når den er på plads, kan selskabets aktier handles og man kan gå i gang med at rejse kapital.

Bark Group Inc. er et Nevada-baseret selskab, og børs-noteringen sigter mod American Stock Exchange. At man går efter amerikanske investorer, begrundes med, at disse har mere forståelse for investeringer i reklameindustrien.

Børsprospektet handler grundlæggende om, at de 67 nuværende aktionærer udbyder en del af deres aktier – i alt 4,6 mio. stk. til en forventet samlet værdi på ca. 11 mio. USD. Det betyder ikke nødvendigvis, at alle aktierne bliver solgt – men det bringer et antal aktier på markedet, således, at der kan ske handler på børsen.

Men endnu vigtigere er, at godkendelsen og børsnoteringen er nødvendig for at kunne søge ny kapital ved at udstede nye aktier til investorer. Denne kapital skal bruges til at finansiere netværkets opbygning, og målet er at tilvejebringe mindst 10 mio. USD.

Til den sidste opgave har man indgået en aftale med Pacific Wave Partners.

“Aftalen er på nuværende tidspunkt forlænget til 30. september, fordi Pacific Wave ikke kan komme i gang, før godkendelsen er på plads. Men det er vores forventning, at det sagtens kan lade sig gøre at skaffe kapitalen. Bl.a. kan man jo se, at vi allerede har skaffet en del kapital gennem såkaldt private placement, og desuden har vi fået mange positive tilbagemeldinger. Men skulle det mislykkes i første omgang, så må vi jo selv komme med nogle flere penge”, siger Bent Helvang.

Han fortæller videre, at man fortsat er i dialog med de bureauer, man havde håbet at kunne byde velkommen som nye medlemmer af familien allerede i slutningen af 2007. Men kapitalen skal altså først på plads.