Bark Group låner penge til tårnhøje renter

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Selskabet har reduceret sit underskud i 1. kvartal – først og fremmest i kraft af reducerede administrations-udgifter.

Det danske børsnoterede bureau, Bark Group Inc. har i 1. kvartal måttet optaget lån til en usædvanlig høj rente på 20 pct. i kvartalet.

Det fremgår af kvartalsmeddelelsen fra selskabet.

Regnskabet viser samtidig, at det er lykkedes Bark Group Inc. at komme igennem 1. kvartal med et reduceret underskud i forhold til samme periode sidste år.

Bruttoavancen steg med ca. 10 pct. til ca. 8 mio. kr. men udgifterne til at håndtere bruttoavancen steg endnu mere, og derfor blev bidraget til bundlinjen faktisk lidt mindre. Til gengæld er det lykkedes at reducere udgifterne til administration og salg betragteligt og derfor blev underskuddet mere end halveret til omkring en million kroner.

Men selskabet lider under en betydelig negativ arbejdskapital efter flere års underskud uden at det er lykkedes at rejse ansvarlig kapital som oprindeligt planlagt, og derfor har det været nødvendigt at optage en række lån for at sikre de nødvendige driftsmidler indtil man får gennemført den mere langsigtede kapitalrejsning.

Der er tale om en række forskellige typer lån med vidt forskellige vilkår. f.eks. et på 250.000 USD, der løber et år og er renteløst, men som kan konverteres til aktier til 85 pct. af den til den tid gældende aktiekurs.

Men herudover har man også lånt 2 mio. kr. til en rente, der må karakteriseres som tårnhøj.

Det ene på en million blev optaget d. 4. februar og forfaldt d. 30. april, hvor det skulle tilbagebetales sammen med en rente på 200.000 kr. Altså 20 pct. på et kvartal.

Det er givet af en privat investor, som kan vælge at konvertere det til aktier i stedet. Det er dog ikke sket, og investoren har heller ikke krævet lånet indfriet endnu.

Det andet lån på en million er også fra en privat investor. Det blev optaget i begyndelsen af marts og udløber d. 30. juni, hvor der ligeledes skal falde 200.000 kr. i rente – altså 20 pct. på fire måneder.

Her lyder betingelsen, at långiver kan vælge at konvertere lånet til aktier til en værdi af 2,5 mio. kr., hvis ikke Bark Group betaler det tilbage i kontanter..

Bestyrelsesformand, Bent Helvang, forklarer betingelserne i de to lån med netop, at de “er konvertible til restrictede aktier hvilket betyder, at den usikkerhed der ligger i aktiekursen’s udvikling er afspejlet i renten.”

Det første lån kan konverteres til en aktiekurs på 0,16 USD pr. aktie, men i går sluttede kursen dog på 0,06 USD.

Kursen har i øvrigt været faldende gennem lang tid, og er nu på kun det halve af, hvor den startede, da aktien første gang blev handlet sidste efterår. Det giver en børsværdi på under 150 mio. kr. – langt fra toppunktet omkring årsskiftet på over en milliard – men stadig høj i forhold til selskabets aktiviteter.

Den lave aktiekurs har i øvrigt den konsekvens for ejerne af det nye svenske familiemedlem, mediabureauet Tre Kronor, at deres aktier i Bark på få måneder er faldet til under det halve.

Da aftalen blev indgået, var de Bark-aktier, Tre Kronor-ejerne fik for deres bureau, 28-30 mio. kr. værd. En høj pris for et bureau med 10 medarbejdere. I dag er de så 12-13 mio. kr. værd, hvilket er tættere på en normal værdisætning af et bureau.