Bark Group mangler 32 millioner kroner

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Omsætningen blev mere end halveret i 2009, der endte på et minus på 13,3 mio. kr.

Bark Group har stillet et investerings-budget i udsigt til ejerne af det svenske mediabureau Tre Kronor Media i forbindelse med købet af bureauet.

Men de svenske ejere har sikret sig muligheden for at lade handlen gå tilbage i januar 2011, hvis ikke Bark har rejst mindst 3 mio. USD. Den klausul viser sig at være velbegrundet.

Nu er regnskabet for 2009 nemlig kommet, og det understreger Bark Group’s udtalte behov for kapital. Selskabet opgør selv i årsberetningen, at man har brug for 6,2 mio. USD – lig med ca. 32 mio. kr. til kursen fra opgørelsesdagen d. 31. december. Regner man med den aktuelle kurs er behovet 1,5-2 mio. kr. større.

Kapitalbehovet er til dækning af selskabets forpligtigelser de næste 12 måneder og excl. investeringer i nye aktiviteter. Regnskabet er aflagt med henblik på fortsat drift, men bemærkningerne i årsberetningen om, at kapitalbehovet kan så tvivl om selskabets evne til at fortsætte synes yderst nærværende – selvom bemærkningerne også har stået i de foregående års regnskaber.

Kapitalbehovet skyldes bl.a., at den oprindelige plan om at rejse 10 mio. USD til realiseringen af vækstplanerne endnu ikke er lykkedes.

De store omkostninger til børsnoteringen er således ikke blevet dækket, og hertil kommer et betydeligt underskud i 2009, hvor børsudgifterne ellers opgøres til at være minimale.

Omsætningen faldt med 55 pct. til ca. 20 mio. kr. og underskuddet blev 13,3 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til underskuddet på 16,6 mio. kr. året før.

Den primære årsag til omsætningsfaldet tilskrives tabet af Totempo, der udgjorde 29 pct. af omsætningen i 2008.

Bark Copenhagen udgjorde i 2009 eneste aktive enhed, men der opgøres ikke specifikke tal for driften af det københavnske bureau.

Bark Group indgik i sidste uge en aftale med et amerikansk finansselskab, National Securities Corporation, med henblik på hjælp til at rejse kapital, men der er endnu ikke aftalt nærmere om omfang eller timing.

Indtil da har man fået et lån fra Bark’s to største aktionærer, Rene Lauritsen og Jesper Svane, på 4 mio. kr. Hertil kommer de løbende driftskreditter, men der kan ikke hentes meget fra egen kasse. Bureauet forventer også i 2010 at have et negativt cashflow, og likviditeten opgøres pr. 31. december til under 30.000 kr.

Bark Group har dog angiveligt rejst ca. 1 mio. USD i det seneste halve år, men der er næppe tvivl om, at der skal kæmpes med at få enderne til at mødes.

Det fremgår af årsberetningen, at man i en række tilfælde har kunnet trække på beholdningen af egne aktier til konvertering af lån og betaling for ydelser.

Til gengæld har Bark Group nok at tage af, når det gælder egne aktier. Der er ca. 350 mio. aktier i omløb, så man har fortsat en beholdning på over 1,6 milliarder aktier – eller såkaldt “common stocks”.

Bankforbindelsen er Danske Bank, hvor man har et lån på 7 mio. kr. til 13,75 pct. Det forfalder midt i maj, og banken har godt fat i selskabet. Det fremgår, at selskabet ikke må udbetale udbytte uden godkendelse fra Danske Bank.

På den anden side – hvem kunne også forestille sig at udbetale udbytte på basis af et sådant regnskab.