Bark Group vil lede efter en ny partner i Danmark

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den svenske Bark-chef søger desuden at tørre gruppens problemer af på det danske bureau. Selvom halvårsregnskabet fortæller om vækst i Bark Copenhagen.

De tilbageværende folk i Bark Group søger at placere ansvaret for problemerne i gruppen på det danske bureau, Bark Copenhagen, som blev lukket i går.

Mens bestyrelsesformanden, Bent Helvang, i går brugte formuleringen “idet det er bestyrelsens vurdering at selskabet ikke kan fortsætte ved egen drift”, så er den svenske Bark-chef, Niclas Fröberg mere direkte.

Han siger til det svenske Dagens Media, at ” Bark har länge fört en diskussion med de anställda om att de ska ta över bolaget, då det råder olika syn på reklam och kommunikation men också att intäkterna inte levt upp till förväntningarna”.

Det er dog ikke en formulering, man kan finde dækning for i det halvårsregnskab for Bark Group, der for godt en uge siden blev indleveret til amerikanske OTC Bulletin Board hvor selskabet er noteret.

Tre Kronor Media, hvor Niclas Fröberg er chef er blevet en del af regnskabet i 2. kvartal og omdøbt til Bark Stockholm, og i regnskabet skriver man om udviklingen “Exclusive of consolidation of Tre Kronor Media”, at omsætningen steg med 18 pct. i 1. halvår og med 47 pct. i 2. kvartal.

Uden Tre Kronor udgjorde Bark Copenhagen den primære aktivitet, og væksten tilskrives projekter fra nye kunder og det noteres endvidere, at man forventer yderligere omsætning fra disse kunder. Det noteres dog samtidig, at der ingen garanti er for omsætningen, idet der ikke er langsigtede kontrakter med dem.

Niclas Fröberg varsler desuden, at koncernen nu skal finde en anden partner i Danmark.

“Vi kommer att titta på en annan lösning,” siger han til Dagens Media.

Det er tidligere varslet, at Bark Stockholm vil købe 30 pct. af det nystiftede norske mediabureau, Insight. I forbindelse med offentliggørelsen af dette, blev værdien af en tilstedeværelse i alle tre skandinaviske lande understreget.

Da Niclas Fröberg og hans partnere i Tre Kronor solgte til Bark, skete det overvejende med betaling i aktier. På tidspunktet for indgåelsen opgjorde man værdien af aktierne til omkring 15 cent, og dermed fik de ca. 30 mio. kr. for bureauet. Siden er aktierne dog faldet til en tredjedel.

Niclas Fröberg skulle selv have 3 mio. kr. kontant mod en reduktion af hans aktie-portefølje. Ifølge halvårsregnskabet var der op til d. 30. juni forfaldet to rater – som dog ikke var betalt på det tidspunkt.

I henhold til aftalen om at overtage Tre Kronor skulle Niclas Fröberg have sæde i det danske Bark-selskabs bestyrelse. Det fik han da også, men få måneder efter – d. 1. august – forlod han igen bestyrelsen. Forklaringen var, at han skal ind at sidde i Bark Groups bestyrelse. Senest d. 1. september lød det. Der er dog endnu ikke givet meddelelse om, at han er indtrådt.