Af Finn Graversen fg@kabelmail.dk

Det har ikke skortet på pressemeddelelser til den amerikanske børs. Men at man lukker Bark Copenhagen og at den adm. dir. har sagt op - det har man foreløbig ikke fortalt

I går blev det meddelt at Bark Groups adm. dir., Anders Hageskov, har opsagt sin stilling, og at selskabet lukker Bark Copenhagen, som repræsenterede ca. halvdelen af selskabets aktivitet i 1. halvår.

Skal man dømme på kursudviklingen på OTC Bulletin Board, så var det gode nyheder. I hvert fald steg kursen – på et tidspunkt lå den så meget som 30-35 pct. højere under en noget større handel end normalt for den senere tid.

På den anden side – amerikanske investorer kender næppe noget til gårsdagens begivenheder. I så fald skulle de have læst danske medier.

Bark Group har nemlig ikke fundet anledning til at fortælle om nyhederne i USA.

Den manglende information skal ses i sammenhæng med, at Bark Group undervejs ellers har været meget flittig til at informere.

Selskabet har siden 1. januar lagt 40-45 pressemeddelelser og lidt mere end 20 officielle dokumenter på OTC.

Og det har været en blandet landhandel, hvor grænsen for, hvad der har været for småt, har ligget lavt. Da man vandt en bronze i Creative Circle Award for en plakat for sexstedet Body Bio, synes man f.eks. at det var noget investorerne i USA skulle have at vide.

En bronze er da fint – men ikke noget der i Danmark vil udløse den store opmærksomhed.

Den seneste meddelelse er fra d. 12. juli, hvor man fortalte, at selskabet nu var gået ind i diskussioner med et bureau i Malmø om en overtagelse.

Om dette fortalte den svenske Bark-chef, Niclas Fröberg, dog i går til svenske Dagens Media, at “Det fanns diskussioner och tankar kring något som inte blev av.”

Det er ikke første gang, at man har pralet med noget – og ikke fulgt op. Da Lars Hartmann og Lars Schmidt var startet hos Bark Copenhagen sammen med nogle kunder, pralede man med det. Men da de få uger senere forlod bureauet igen, var det åbenbart ikke en information, der var relevant.

Gårsdagens nyheder er ellers ikke uvæsentlige. Anders Hageskov nævnes i halvårsregnskabet for ca. en uge siden som en af de tre vigtigste medarbejdere, man er meget afhængig af – det nævnes under særlige risici – og Bark Copenhagen opgøres til at repræsentere ca. halvdelen af aktiviteten i 1. halvår.

Indtil sidste forår var Bark Copenhagen desuden eneste aktivitet i Bark Group.

Bureaubiz har spurgt bestyrelsesformand Bent Helvang, hvorfor man ikke har informeret OTC Bulletin Board om lukningen af Bark Copenhagen og Anders Hageskovs opsigelse, men han har ikke ønsket at kommentere på det.

Det står lidt uklart, hvilke regler, der gælder for information fra selskaber noteret på OTC Bulletin Board. Umiddelbart skulle der være en informationspligt, men der er ikke den samme overvågning på, om man lever op til reglerne.

Men havde det samme foregået på Københavns Fondsbørs er der ingen tvivl.

“Det er væsentlige nyheder for selskabet, og det ville have været direkte ulovligt ikke at informere Københavns Fondsbørs først,” siger chefredaktør hos Dansk Aktionærforening, Jens Møller Nielsen og fortsætter:

“Det her illustrerer, hvor amatøragtigt, det er foregået, og at man skal holde sig fra selskaber på OTC Bulletin Board med mindre man har et meget grundigt kendskab til dem.”

Det står i øvrigt fortsat uklart, hvordan Bark Copenhagen bliver lukket. Bent Helvang har oplyst, at der er tale om en likvidation, mens medarbejderne taler om, at bureauet er gået konkurs.

Det har ikke været muligt at få afdækket, om Sø- og Handelsretten har modtaget en konkursbegæring.

Kommentarer

 1. Konkurs eller ej?

  Medarbejderne er under alle omstændigheder sendt hjem med beskeden om, at der IKKE udbetales løn.

  Samtidig sker der dog det underlige, at “man” tilsyneladende nærmest panisk søger at få eksterne leverandører til at færdiggøre projekter til Bark kunder (som Bark så vil fakturere). Vel at mærke UDEN at orientere de eksterne leverandører om selskabets aktuelle situation. Det virker altså som om, man forsøger at hente penge IND i selskabet – men, ikke har til hensigt at afholde udgifterne til leverandørerne. Det kan måske være een af årsagerne til man fra selskabets side er lidt “uklar” i mælet omkring hvorledes nedlukning kommer til at ske.

  Uanset hvad, er det besynderligt at vi som medarbejdere modtager een version (og ikke modtager løn), mens leverandører modtager en anden (og sandsynligvis ikke betales for deres arbejde) mens kunderne modtager en tredie.

 2. Til en medarbejder. Det er en meget interessant kommentar, du kommer med. Jeg vil meget gerne tale med dig, og jeg kan garantere dig anonymitet, hvis du ringer til mig på 40 31 00 38. Hilsen
  Finn Graversen

 3. Kære “medarbejder i Bark Copenhagen”

  Det du skriver i din kommentar stemmer ikke overens med de retningslinier vi er blevet oplyst om internt.

  Der vil vel af naturlige årsager altid være en del forvirring i den situation Bark Copenhagen er i pt., men så vidt jeg ved, gøres der alt, inden for lovens rammer, for at håndtere igangværende arbejder, således at kunder og leverandører kommer bedst ud af det. Der er endda medarbejdere der har valgt at arbejde gratis for at kunne leverer rettidigt.

  At kollegaer og medarbejdere skulle forsøge at snyde gode leverandører og kunder fremadrettet for at få penge i kassen til Kurator er ulogisk og giver ingen mening, hverken mht. økonomi eller fremtidige relationer eller juridisk.

  Iøvrigt er det så vidt jeg ser det, ingen skam at falde, det er udelukkende et spørgsmål om hvordan man rejser sig igen, og alle i Bark (ok næsten alle åbenbart) er interesseret i at kunder, såvel som leverandører og medarbejdere/kollegaer kommer så godt ud af denne uheldige situation som muligt.

  Så kære kollega, såfremt at du har anden information eller har misforstået den information du har fået, bør du informere den øvre ledelse om dette, således at der kan blive taget hånd om dette.

  mvh.
  en medarbejder der har været glad for at arbejde i Bark og som vil gøre meget for at alle kollegaer, kunder og leverandører kommer godt videre.

 4. Helt enig – hvis det er sandt. Men med min indsigt så er nedenstående direkte løgn og siger mere om afsender end om Bark.

 5. Det der gives udtryk for i første kommentar til denne artikel.

 6. Uanset hvad der er sagt og gjort de sidste par dage, så er der vist ingen tvivl hos de “nuværende” og tidligere medarbejdere, om hvem der bærer ansvaret for at en konkurs står for døren. Og til den tredje medarbejder så er der på fredag bar røv istedet.

 7. Kære “En anden medarbejder i Bark Copenhagen” (som formuleringsmæssigt lyder utroligt meget som Bent Helvang).
  Jeg er enig i, at manøvren tilsyneladende ikke giver nogen mening – det gør den jo i sig selv ikke mere tiltalende (eller lovlig for den sags skyld). Medarbejdere, der ikke modtager deres løn er prioritetskreditorer i et eventuelt bo. Dermed har de forrang i forhold til eventuelle eksterne leverandører. Når vælger at hjemsende medarbejder som det skete i mandsga, påhviler der således selskabet en oplysningspligt overfor øvrige kreditorer – og ikke mindst en oplysningspligt i tilfælde, hvor man søger at få disse eksterne leverandører (/kreditorer) til at udføre arbejde for sig EFTER hjemsendelse mandag. Jeg tror alle, der har lidt kendskab til hvad der foregår, ved at den fremsatte udlægning af hændelserne er korrekt – og der kan nævnes såvel kunder, projekter og leverandører ved navns nævnelse (som jeg dog ikke vil gøre her) – vel at mærke leverandører, der tirsdag er blevet kontaktet af Bark Copenhagen mhp hastig færdiggørelse af projekter UDEN orientering om selskabets situation og manglende evne til at betale for de leverede ydelser. Det er, som det er anført ovenfor, ganske utænkeligt at disse leverandører har mulighed for at modtage betaling, idet medarbejdere har prioritet som kreditor. En eventuel udbetaling af tilgodehavende til enkeltleverandører og/eller medarbejdere, bør og vil blive omstødt af kurator – og man kan stille sig selv spørgsmålet, om man fra Barks side med rimelighed kan påberåbe sig at have handlet i god tro. Kan man ikke det, er det nogle helt andre bestemmelser i lovgivningen der kommer i spil.
  Omkring de medarbejdere der, som du anfører det, “arbejder gratis” må man håbe Bark har husket at orientere dem om, at deres rettigheder bortfalder ved udførelse af dette arbejde – således vil Lønmodtagernes Garantifond ikke være forpligtigede til at dække den manglende lønudbetaling. Men, måske de aflønnes på anden vis??

 8. De kreditorer der skal hjælpe med færdiggørelse af igangværende arbejder er orienteret om situationen. Hvis du har en anden opfattelse/direkte navne hvor dette ikke er sket påhviler det vel dig at orientere den øvre ledelse om dette og ikke gøre det via en chat på nettet. Igen siger det mere om dig end om Bark. Medarbejderne er Priotetskreditorer i boet ja, men i praksis kan de være ligeglade idet LG skal tage den kamp med Kurator og ikke medarbejderen selv. Jeg er iøvrigt af den opfattelse at de medarbejdere der ønsker at gøre igangværende arbejder færdig, gør det i større grad for at beholde deres realtion til kunden, end for at tjene penge. og nej, jeg er ikke Bent Helvang.

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club