Bark i juridisk slagsmål

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Sælgere af et lille web-firma har anlagt sag med krav om 750.000 kr.

Det gælder om at få alt med, når man udfærdiger et børsprospekt til det amerikanske marked. Derfor kan man også i prospektet for Bark Corp læse om et juridisk slagsmål hos Bark Cph.

Ifølge prospektet har to tidligere medarbejdere krævet en million kroner for brud på aftaler og manglende betaling for overførsel af “intellectual property”.

Kravet er siden reduceret til ca. 750.000 kr., men bureauet regner dog ikke med at skulle af med så meget – hvis overhovedet.

Adm. dir. Peter Brockdorf siger:

“Der var tale om køb af et lille web-firma, hvor de to stiftere og en medarbejder begyndte hos os. Forudsætningerne holdt dog ikke, og de to stiftere stoppede allerede igen efter tre måneder”. Herudover har han ingen kommentarer.

Ifølge prospektet estimeres sagen at kunne koste bureauet maks. 200.000 kr.

Sagen er anlagt af web-firmaet hedder Living Skills, der er stiftet af Elin Ellefsen.

Kravet på 750.000 kr. består af manglende betaling af købesummen på 400.000 kr. samt erstatning på 357.500 kr. for misligholdelse af Elin Ellefsen og hendes mands ansættelsesforhold

Deres advokat Susanne Ingemann siger:

“Der er tvist om, hvorvidt Bark var berettiget til at træde tilbage fra aftalen om salg af aktiviteterne Living Skills. Bark mener det var en forudsætning for handlen, at de solgte aktiviteter straks ville give Bark en betydelig meromsætning. Da Bark ikke fik en sådan betydelig meromsætning efter 2 måneder, påstår Bark at der er afgivet urigtige oplysninger.

Det er vores opfattelse, at der ikke er solgt en bestemt omsætning, men kun de aktiver, der var nævnt i købsaftalen. Endvidere er det vores opfattelse, at det kan dokumenteres, at Bark har fået alle relevante regnskabsoplysninger om den hidtidige drift i Living Skills, da alt materiale er fremsendt pr. email til Bark. Der er solgt nogle aktiviteter, som var overdraget fuldt ud to måneder, før striden opstår. Desuden siger det sig selv, at man ikke sælger aktiviteter med løfte om en meromsætning på 1,8 mio. kr. for en købesum på kr. 400.000 kr.

Desværre foreligger der dog ikke en underskrevet kontrakt.

“Men det skyldes, at Bark forhalede underskrivelsen, og heldigvis har vi en omfattende e-mail korrespondance som dokumenterer, at der var enighed om aftalen”, siger Susanne Ingemann.