Bark: Totempo fyldte 33 pct. i første halvår

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Der var fart på Bark, som næsten firedoblede omsætningen i første halvdel af i år. Desværre var der også fart på underskuddet på grund af omkostninger til den planlagte børsnotering.

Første halvår har været en travl periode hos Bark Cph. Aktiviteten er næsten firedoblet til ca. 23 mio. kr., fremgår det af børs-dokumenter.

Specielt en kunde har givet bureauet travlt. Totempo opgøres til at have udgjort 54 pct. af omsætningen og 33 pct. af bruttoavancen i første halvår. Ingen anden kunde har fyldt over 10 pct. i perioden.

Tallene fremgår af amerikanske børsdokumenter, og der er tale om regnskabs-tal for moderselskabet Bark Group Inc., som planlægger en amerikansk børsnotering med henblik på en ambitiøs satsning på at etablere et internationalt micronetværk.

Bark Cph udgør foreløbig den helt dominerende del af Bark Group Inc. (for ikke at sige næsten den hele) og derfor er omsætningstallene primært udtryk for udviklingen hos Bark Cph.

Til gengæld er udgifterne ikke udtryk for bureauets drift men derimod for de ambitiøse udviklings-planer – og de er dyre. Derfor er underskuddet steget endnu mere – nemlig fra ca. 1,16 mio. kr. til ca. 8,2 mio. kr. Heraf opgøres børsplanerne alene at have kostet ca. 5 mio. kr.

For et år siden lød meldingen, at man håbede på at få børsnoteringen på plads i begyndelsen af i år.

Efter sommerferien havde man lært, at det var for optimistisk, og man var mere forsigtig med at tro på noget. Bestyrelsesformand, Bent Helvang, sagde dog til Bureaubiz:

“Vi har været gennem tre sessions hos de amerikanske børsmyndigheder, og det skulle faktisk være ganske godt håndteret. Vi har nu under fem spørgsmål tilbage, og det er vores forventning, at vores godkendelse falder på plads inden for kort tid”.

Det er dog ikke sket endnu, og nu raser der en finanskrise. Den har dog tilsyneladende ikke stoppet planerne.

I hvert fald har selskabet midt i oktober indsendt det opdaterede prospekt, denne artikel bygger på, til den amerikanske børsmyndighed, SEC. Prospektet skal medvirke til at få den nødvendige godkendelse.

Det er planen at rejse mindst 50 mio. kr., når børsnoteringen bliver en realitet.

Af børsetiske grunde ønsker Bark Group Inc. ikke at kommentere oplysningerne i prospektet.