Bates flytter efter 55 år på Landemærket

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Og bliver nabo med Adpeople i Parken. Målsætningen handler om større integration.

At et reklamebureau flytter, er ikke umiddelbart opsigtsvækkende. Men nogen gang kan der gemme sig større historier.

Bates Y&R fraflytter nu Landemærket 29. Her har man boet i 55 år – i mange år samme med bl.a. Wibroe, Duckert & Partners og Advance i samme opgang. Det er således næsten en ikonisk adresse i den danske reklamebranche.

Nu er der kun Advance tilbage. Så måske det også er en historie om de foranderlige tider – og sikkert er det også, at der for Bates gemmer sig noget om, hvad fremtiden indebærer for et reklamebureau.

Umiddelbart kunne der være en økonomisk begrundelse for flytningen. Bates har haft et par vanskelige år, og er nu ca. halveret til omkring 25 medarbejdere. Det er lidt til lokaler, der for få år siden rummede 50-60 medarbejdere.

Men det er faktisk ikke årsagen. Bates går faktisk kun lidt ned i kvadratmeter, og målet har i langt højere grad handlet om større integration.

“Vi har nogen lokaler, der er fordelt på 2 etager og er præget af mange små rum. Vi vil gerne sidde meget mere sammen og integreret. Det kunne principielt godt ordnes på Landemærket, men omkostningerne ville være så store, at vi har vurderet det billigere og bedre at finde nogle nye lokaler,” siger adm. dir. Thomas Brandt.

De nye lokaler er fundet i Parken, hvor man bliver nabo til Adpeople, der også indgår i Y&R gruppen. Valget af nye lokaler har dog ikke været en koncern-beslutning.

“Vi har kigget på en del, men vurderede lokalerne i Parken som de mest egnede, og derfor har vi valgt dem,” siger Thomas Brandt og nævner, at naboskabet giver mulighed for nogle synergier inden for IT, bogholderi, kantine m.v.

“Men det er en mulighed – det er lige nu ikke en del af planen. Til april flytter vi og så ser vi, hvordan det udvikler sig,” siger Thomas Brandt.