Bates havde fremgang i 2009

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Større bruttoavance, flere medarbejdere – men investeringer trak lidt ned på bundlinjen.

Et ganske fornuftigt år lyder den forsigtige konklusion fra adm. dir. Jacob Hastedt oven på regnskabet for 2009.

Og vurderet alene på tallene en ganske rimelig konklusion. Men vurderet i forhold til året for branchen som helhed, så er der grund til at være særdeles tilfreds, fordi Bates kan fremvise en voksende bruttoavance.

At bundlinjen ikke kunne det samme hænger sammen med investeringer.

“Vi har bl.a. investeret i udvikling og vedligeholdelse af BAV (Brand Asset Valuator) samt i et nyt økonomisystem – og taget hele omkostningen med det samme,” siger Jacob Hastedt.

Derudover er der også investeret i personer. Og det er man fortsat med.

Gennemsnittet for 2009 bliver 46 medarbejdere, men i dag er der 52. Alligevel er forventningerne til 2010 gode.

“Telenor havde vi i sidste halvdel af 2009, mens der siden er kommet flere nye til i form af bl.a. Tryg og PBS. Så 2010 tegner godt,” siger Jacob Hastedt.

Nøgletal for Bates Y&R

  • Bruttoavance 46,727 mio. kr. +4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,016 mio. kr. -2,8 pct.
  • Lønandel 63 (62)
  • Resultat af primær drift +4,997mio. kr. -17,6 pct.