Bates-selskab belastede Ogilvys regnskab

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bates Y&R ser ud til at have tørret en vis legemsdel på WPP, da bureauet solgte 141 mod kontante penge og aktier i Bates.

Tilbage i 2006 lykkedes det for partnerkredsen i Bates at fravriste WPP Group aktiemajoriteten i bureauet mod at sælge 141. Ud over aktier fik Bates 6 mio. kr. for selskabet.

141 blev overtaget af WPP-bureauet Ogilvy, som netop har aflagt regnskab for 2007, og her fremgår det af ledelsesberetningen, at den handel ikke har været nær så god som forventet.

Der er foretaget afskrivninger på goodwill og i beretningen forklares det således:

“Ved overdragelsen manglede ledelsen i 141 Denmark realisme, hvilket har bevirket, at omsætningen ikke kunne fastholdes på forventet niveau for 2007. Efter skifte til nuværende ledelse er der meget større tiltro til divisionens fremtidige resultater”.

Adm. dir. Karen Østergaard har ikke mange yderligere kommentarer.

“Vi havde en ledelse, der ikke havde fødderne ved jorden, og arbejdede med urealistiske tal”, siger Karen Østergaard.

Forklaringen på, at det har kunnet lade sig gøre for Bates at sælge et bureau uden en mere kritisk gennemgang af tallene er nok, at der var tale om en handel mellem WPP-selskaber.

Ledelsesskiftet kom ret hurtigt efter overtagelsen, da medstifter Jan Kristensen, forlod 141 til fordel for Nørgaard Mikkelsen, og Pia Tandrup Hoelgaard overtog posten.

141 er dog ikke eneste forklaring på, at Ogilvy i 2007 kom ud med et markant fald på bundlinjen (-50 pct. i Resultat før skat).

Bureauet har investeret i medarbejdere på grund af forventninger om stigende aktivitet.

“Vi har måttet øge bemandingen, som følge af en stigende aktivitet, og vi forventer at væksten vil fortsætte. Men det sigende antal medarbejdere nåede ikke at slå helt igennem på omsætningen i 2007”, siger Karen Østergaard.

Nøgletal for Ogilvy

  • Bruttoavance 44,213 mio. kr. (+9,5 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 1,028 mio. kr. (-3 pct.)
  • Lønandel 62 (57)
  • Resultat af primær drift 3,801 mio. kr. (-44,1 pct.)