Bates skar 10 mio. kr. af underskuddet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet er blevet mindre og har fortsat underskud. Men det sidste halve år har været positivt.

Et fald i bruttoavancen på 17 pct. og et underskud på 1 mio. kr. er ikke noget, der imponerer. I tilfældet Bates Y&R kan adm. dir. Thomas Brandt dog godt finde de positive elementer. Han kan f.eks. glæde sig over, at det er lykkedes at reducere underskuddet med 10 mio. kr.

“Vi havde et meget vanskeligt 2013, hvor vi besluttede at sætte gang i en meget omfattende omstrukturering og sætte et nyt fokus i markedet. Den slags tager tid og koster penge, og i det lys er resultatet forventeligt og acceptabelt,” siger Thomas Brandt og nævner, at tabet af Post Danmark i 2014 også belastede regnskabet.

Han fremhæver desuden, at bureauet nu er ved at lægge sit annus horribilis – 2013 – bag sig.

“Vi har nu organisationen på plads med en ny ledelse, vi er flyttet til nye lokaler og det sidste halve år har vi haft positiv drift,” siger Thomas Brandt og nævner forskellige typer projekter. F.eks. er man lige nu i gang med et projekt for Hofor (Hovedstadens Forsyningsselskab), der er en strategisk rådgivningsopgave kombineret med en intern udrulning.

Også to nye projekter for Rådet for Sikker Trafik er landet og samtidig har bureauet oplevet tilgang af flere BtB-kunder.

” Vi er blevet mere rådgivnings- og strategi-tunge og Hofor er et eksempel, hvor vi er helt inde i maskinrummet. På den led er det en dejlig opgave for os,” siger Thomas Brandt.

Han nævner desuden, at bureauet har oplevet en betydelig tilgang af nye kunder på BAV (Brand Asset Valuator).

“Her har vi nu flere kunder end vi har haft længe,” siger Thomas Brandt.

Nøgletal for Bates Y&R

  • Bruttoavance 17,975 mio. kr. -17,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 817.045 kr. +31,8 pct.
  • Lønandel 77,8 (116,3)
  • Resultat af primær drift -1,154 mio. kr. +89,8 pct.