Bates Y&R: Medarbejderne fik en million i bonus

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

2008 blev et år med fremgang, som blev håndteret med stort set uændret medarbejdertal. Bates Y&R er dermed igen over millionen i bruttoavance pr. medarbejder.

Medarbejderne i Bates Y&R kan igen prale med at have præsteret en bruttoavance på hver over en million kroner. Mod sædvane kunne man ikke det sidste år.

Og det resultat var så godt, at man har valgt at bruge en million på bonus til deling blandt alle medarbejdere.

Bonus gives bl.a. for, at det er lykkedes at håndtere en stigende aktivitet med et uændret antal medarbejdere.

Der blev ikke givet bonus sidste år.

“Det er noget vi overvejer fra år til år. Resultatet skal selvfølgelig retfærdiggøre det”, siger adm. dir. Jacob Hastedt.

Han kan ydermere fortælle, at bureauet havde tryk på hele året – også i 4. kvartal.

“Selv 1. kvartal gik godt. Til gengæld kom vi til at opleve nedgangen her i 2. kvartal”, siger Jacob Hastedt.

Men i 2. kvartal har bureauet også landet budgettet for Telenor, som netop har sat gang i en stor navneskiftekampagne, og med den kunde ser aktivitetsniveauet faktisk ganske godt ud.

Nøgletal for Bates Y&R

  • Bruttoavance 44,93 mio. kr. +8,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,045 mio. kr. +10,8 pct.
  • Lønandel 62 (66)
  • Resultat af primær drift 6,064 mio. kr. +112,8 pct.