BBDO siger farvel til to direktører

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

To af bureauets ledergruppe rejser hver sin vej: Anders Ertmann er stoppet og flyttet til Jylland mens Carsten Vigh flytter til Berlin omkring årsskiftet.

Det kunne ligne en tanke – at to i BBDOs ledergruppe forlader bureauet samtidig med at det er kommet frem, at der er en markant strid med beskyldninger om kontraktbrud internt i ledergruppen.

Men der er absolut ingen sammenhæng mellem de to ting. Det understreger Anders Ertmann og Carsten Vigh begge. Og det sker med tyk streg under.

Begrundelsen for at forlade BBDO er den samme for dem begge – det handler om personlige interesser og lyst til at lægge en anden ramme om deres liv – men retningen er forskellig. Den ene er flyttet til Jylland. Den anden er i fuld gang med at rykke teltpælene op og udskifte bondehuset i Farum med en lejlighed i Berlin.

Sidstnævnte er Carsten Vigh, den tidligere Atmosphere medejer, som har titel af strategi-direktør, og han forventer at flytte omkring årsskiftet.

“Det er en gammel drøm jeg forfølger. Jeg tror, jeg ville have det meget skidt, hvis jeg på et tidspunkt måtte se tilbage og konstatere, at jeg aldrig fik det prøvet, og så er det et spørgsmål om at gøre det på et tidspunkt, der også passer med min private tilværelse. Og det har altså vist sig at være nu,” siger Carsten Vigh og understreger, at han gør det med en række ideer til, hvad han skal beskæftige sig med i Berlin. Men han er ikke klar til at fortælle om dem endnu.

“Men jeg tror, der nok er meget af en iværksætter i mig,” siger Carsten Vigh.

Anders Ertmann havde titel af økonomidirektør. Han har allerede forladt bureauet og er flyttet til Jylland, hvor han og familien har indrettet sig i Ry 20 kilometer uden for Århus.

“Det er et skridt, der er styret af familie-hensyn. Jeg har nu hevet stikket ud og giver mig tid til at overveje, hvad jeg så skal. Mit fag er ikke så brancheafhængigt som andre på et bureau, men det vil på ingen måde genere mig at arbejde på et reklamebureau igen,” siger Anders Ertmann.

De to er sammen med Tobias Smidth-Fibiger ejere af A Cph, der som omtalt i onsdags på Bureaubiz er røget ud i en strid om kontraktbrud med BBDO.

Tobias Smidth-Fibiger er fortsat ansat på BBDO.