BBDO tabte første runde under stor dramatik

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Først en stævning for kontraktbrud og nu beskyldninger om at have hugget et IT-program. Tidligere BBDO-ledere tørnede sammen i Fogedretten, som blev sat på et uanmeldt besøg hos et nyt bureau. BBDO tabte, men har anket.

For Carsten Vigh var tirsdag d. 1. februar umiddelbart en ganske almindelig dag på kontoret i de lokaler på Flæsketorvet, hvor han og Anders Ertmann havde indrettet sig med henblik på etableringen af deres nye bureau.

Men det stoppede brat kl. 10.25, da Fogedretten pludselig troppede op sammen med BBDOs daværende adm. dir. Niels Folmann og BBDOs to advokater, Morten Bruus og Jørn Kuhlen Gullach.

Fogedretten havde sin egen IT-sagkyndige med, som fik udvirket, at der blev taget en sikkerhedskopi af selskabets server, så det ikke kunne lade sig gøre at fjerne eventuelle beviser.

Dermed var et nyt kapitel i en bitter strid mellem tidligere medlemmer af BBDOs ledelse i gang.

Det drejer sig om Niels Folmann, Tobias Smidth-Fibiger, Carsten Vigh og Anders Ertmann, som frem mod efteråret 2010 udgjorde det meste af BBDOs ledelse.

Men i efteråret 2010 udviklede der sig en voldsom strid mellem dem på grund af en usædvanlig selskabskonstruktion.

Det er kompliceret, men skal man beskrive det kort, så handler det om, at BBDO udadtil optrådte som en samlet enhed, men internt var bureauet sammensat af tre selskaber. Reklamebureauet BBDO ejet af den internationale kæde BBDO, det digitale bureau A Cph ejet af Tobias Smidth-Fibiger, Carsten Vigh og Anders Ertmann samt produktionsbureauet Fast Forward ejet af A Cph, adm. dir. Allan Andreassen samt Niels Folmann

A Cph’s arbejde blev så honoreret i henhold til en samarbejdskontrakt, og da BBDO i efteråret opsagde kontrakten til udløb d. 30 september, brød konflikten ud.

Ejerne af A Cph har stævnet BBDO for kontraktbrud, idet de mener, at kontrakten først kan udløbe med udgangen af 2011.

Der står et betydeligt millionbeløb på spil, og Niels Folmann har varslet, at der bliver stillet et modkrav.

Den sag er dog først berammet til september. Imens har man altså så taget en holmgang i Fogedretten, og der kommer en mere, fordi BBDO tabte den første runde og har anket sagen til Landsretten.

Sagen handler om et IT-program med tilhørende database under navnet Perceptor, som BBDO mener, at A Cph har fået fjernet fra BBDOs server til en server kontrolleret af A Cph. Sidenhen er programmet solgt videre til et nyt selskab, Act Global, som ligeledes er ejet af Tobias Smidth-Fibiger, Carsten Vigh og Anders Ertmann.

BBDO havde fået berammet en sag i Fogedretten d. 1. februar, hvor man anmodede om, at der kom til at ske en såkaldt udkørende forretning uden varsling af modparten. Begrundelsen var, at der i forbindelse med krænkelse af IT-programmer er givet mulighed for at undlade underretning for bedre at kunne sikre beviser.

BBDO fik accepten af at gennemføre en udkørende forretning, og Fogedretten blev hævet kl. 10, hvorefter alle tog til Act Globals lokaler på Flæsketorvet for at fortsætte sagen der.

Det tog 25 minutter at nå ned til Act Global, hvor man fandt Carsten Vigh sammen med to medarbejdere, de tidligere A Cph folk, Martin Baltzer Hennelund og Jan Engelhardt.

De to fik lov at arbejde videre i et andet lokale under instruks om ikke at ændre eller flytte data vedr. Brand Perceptor. Herefter blev retten hævet, så Carsten Vigh fik mulighed for at få tilkaldt en advokat.

Det gik der tre kvarter med, og kl. 11.45 blev retten sat igen. Efter en gennemgang bad Act Global om udsættelse, så man fik tid til at skaffe bilag til at underbygge sine synspunkter med.

Kl. 13 gik sagen så i gang igen, og der ventede deltagerne en lang dag. Frem til kl. 17 redegjorde BBDO for sagen og Niels Folmann gav forklaring.

Efter en pause blev Carsten Vigh sat til at give forklaring, og senere blev Martin Baltzer Hennelund indkaldt.

Kl. 20.25 gik proceduren så i gang, og kl. 22.45 blev retten hævet igen, så dommeren fik mulighed for at overveje sagen.

Det tog tre kvarter, og kl. 23.30 kom hans kendelse, der blev et nederlag til BBDO.

Brand Perceptor bygger på et program, der oprindeligt blev udviklet i Atmosphere under navnet Incite.

Forhistorien er her, at Atmosphere skulle overtages af BBDO, men denne overtagelse gik i vasken pludselig på grund af internationale forhold.

Fogedretten konstaterer, at alle var enige om, at Atmosphere var ejer af rettighederne til Incite, men finder ikke, at disse rettigheder er afstået til BBDO ved indgåelsen af samarbejdsaftalen i foråret 2009. Retten finder heller ikke, at aftalen om at overdrage igangværende projekter fra A Cph til BBDO medførte en overdragelse af rettighederne.

Heller ikke Carsten Vighs ansættelse i BBDO kunne bruges som argument for at have overtaget rettighederne. Endelig fandt Fogedretten det heller ikke sandsynliggjort, at BBDO havde ændret så meget i Incite, at man derved opnåede rettighederne.

BBDO fik således afslag på beslaglæggelse og blev samtidig dømt til at betale sagens omkostning, der skønsmæssigt fastsattes til 40.000 kr. ex. moms.

Men BBDO er åbenbart ikke enig i dommen. Bureauet har ikke ønsket at kommentere kendelsen, men har som nævnt anket den til Landsretten.