BBDO ud med underskud på 3 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

TBWA og BBDO fusionerede ved indgangen til i år. Nu afleverer BBDO i lighed med TBWA et stort underskud for 2013.

Oven på sommeren sidste år brød en gruppe med Carsten Schiott i spidsen ud fra BBDO og stiftede Black Rabbit. Med sig tog de Danske Spil.

Senere på året besluttede de to Omnicom-bureauer, BBDO og TBWA, så at fusionere under navnet TBWA. Umiddelbart måske en lidt mærkelig beslutning, fordi BBDO-navnet er langt mere kendt end TBWA.

På den anden side, så er regnskaberne for de to bureauers performance i 2013 blevet offentliggjort inden for de seneste 3-4 uger, og de fortæller en historie om to bureauer med problemer – og TBWA som det klart største selvom bureauet blev halveret i 2013.

TBWA kom ud med et underskud på knap 5 mio. kr. som omtalt i midten af juni, og nu er regnskabet for BBDO så også ankommet.

De sidste tre år har BBDO benyttet en adgang som et i/s til ikke at oplyse særligt mange tal, så det kan ikke lade sig gøre at beskrive en udvikling. I 2013 er aktiviteten lagt ind under BBDO a/s, og regnskabet her fortæller, at bureauet havde en bruttoavance på under 10 mio. kr. mod TBWAs knap 18 mio. kr.

Det senest kendte bruttoavancetal for BBDO er fra 2009, hvor den var knap 29 mio. kr.

Underskuddet blev på 3 mio. kr.

Fusionen mellem de to bureauer har været præget af en del turbulens, hvor adskillige af de ledende medarbejdere har forladt bureaeut. Senest har man sagt farvel til Pernille Mehl, der var adm. dir. for BBDO og trådte som adm. dir. for det fusionerede bureau.

Nøgletal for BBDO

  • Bruttoavance 9,046 mio. kr.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 476.105 kr.
  • Lønandel 97
  • Resultat af primær drift -3,032 mio. kr.