Behavioural Targeting: Simpel registrering. Kompleks anvendelse af viden

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det kræver både dybde og bredde at udvikle Behavioural Targeting, og der kommer en kamp om, hvem der kan drive markedet.

Udgangspunktet for Behavioural Targeting er cookies, der registrerer adfærd fra en computer. Denne viden opsamles så i en kæmpe-database.

Michael Chabert fra Sepcific Media erkender, at cookies kan rumme en række problemer i forhold til registrering af viden, men understreger, at det er det bedste værktøj, der er, og desuden ligger den teknologiske udfordring et helt andet – nemlig i den måde, man anvender viden på.

Grundprincippet er, at hvis man registrerer, at en person besøger en række rejsesites, så antager man, at den pågældende er i markedet for rejser, hvorefter man indrykker rejse-annoncer på andre sites, personen besøger.

“Men vi ved, at beslutninger om rejser træffes inden for ret kort tid, og derfor giver det ingen mening med rejseannoncer f.eks. 3 måneder efter en registreret adfærd. Tager man i stedet biler, er det tidsmæssige vindue meget større. Derfor ligger udfordringen i at bygge en database oven på registrering af data, hvor man opsamler en betydelig mængde viden og etablerer nogle indeks, der identificerer relevans og på det grundlag styrer indrykning af annoncer”, siger Michael Chabert.

Det siger sig selv, at mulighederne for Behavioural Targeting øges jo større antal sites, man har adgang til.

“Behavioural Targeting fordrer både dybde i viden og bredde i adgang. Begge dele er vigtige”, siger Michael Chabert.

Henrik Abraham fra Group M er enig i, at volumen er vigtig, men han peger desuden på, at det heller ikke er ligegyldigt, hvilke sites, en udbyder har adgang til. Han peger endvidere på, at der kommer en kamp om, hvem der kommer til at spille den drivende rolle og sætte sig på markedet.