Bergsøe 4 lukker

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mogens Holten Larsen meddeler nu officielt, at bureauet afvikles. Hvordan fremgår ikke, og der er samtidig forlydender om, at medarbejderne har fået besked på, at de ikke får løn.

I sidste uge kunne Bureaubiz fortælle om voldsom turbulens i Bergsøe 4. Adm. dir. Søren Berg havde opsagt sit job tilbage i efteråret og ifølge Bureaubiz’ informationer var alle medarbejdere blevet opsagt.

Det var dog ikke muligt at få kommentarer fra Mogens Holten Larsen, der var ude og sejle i det caribiske, eller hans repræsentant, advokat Dan Terkildsen, for at få en forklaring på dette skridt.

Det var således heller ikke muligt at få kommentarer til spekulationer om et muligt salg af bureauet.

I går kom der så en meddelelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at alle Bergsøe-navnene er slettet og at virksomheden nu hedder Aktieselskabet af 29. april 2009.

Svaret på en del af spørgsmålene kom i nat i en pressemeddelelse fra Mogens Holten Larsen.

“Bestyrelsen for Bergsøe 4 har besluttet at afvikle virksomheden. Det sker i lyset af de yderst vanskelige markedsforhold i øjeblikket kombineret med manglende muligheder for at omkostningstilpasse yderligere uden at miste den fundamentale kompetence, der er nødvendig for at betjene kunderne professionelt indenfor vor kerneydelse”.

Det fremgår dog ikke, hvordan afviklingen kommer til at ske. Men ifølge Bureaubiz’ oplysninger har medarbejderne fået at vide, at de ikke får løn i denne måned. Det kan lægge op til en betalingsstandsning eller en egen konkursbegæring.

Mogens Holten Larsen skriver dog også i pressemeddelelsen, at han vil “sammen med medarbejdere sikre at vore kunder kan få løbende projekter og opgaver løst indenfor forretningsområdet”.

Med denne udmelding lukkes også spekulationer om et salg. Såvidt Bureaubiz erfarer, var det ud over adm. dir. Søren Berg, reklamebureauet Advance, der var forhandlinger med inden for de seneste uger.

Om der er afgivet bud, som er blevet afvist, eller om de selv har trukket sig, er uvist.

Mogens Holten Larsen skriver i øvrigt i pressemeddelelsen:

“Det seneste halve år har virksomheden arbejdet på en refokusering og tilpasning af ressourcer og kunder mod strategiske produkter ud fra tankerne i “Den udtryksfulde virksomhed” og “Den røde tråd”. Resultatet af dette arbejde har mødt særdeles positiv respons i markedet og vi har oplevet stor tilfredshed med hver og en af de løsninger som har været gennemført for vore kunder.

Men virksomheden har på trods af dette mærket effekten af den nuværende krise, som bl.a. har ført til udskydelse af såvel opgaver og projekter hos eksisterende kunder som ny forretning. Omlægningen af driften er kommet for sent i gang set med dagens briller og finanskrisen har umuliggjort en opfyldelse af virksomhedens naturlige potentiale.

Bergsøe 4 er et af Danmarks ældste kommunikationsbureauer med en meget lang række af succesfulde, trendsættende og markante projekter i tidens løb. Virksomheden har et veldokumenteret og markant forretningskoncept og har i mange år været pioner på udvikling af tanker omkring strategisk kommunikation. Mange af Danmarks mest betydende virksomheder har i tidens løb gjort brug af vore ydelser. Det er derfor med dyb beklagelse og ærgrelse at vi ser os nødsaget til dette skridt.”