Bergsøe 4´s ejer taber værdier på 12 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Der er nu indsendt en egenbegæring om konkurs på Bergsøe 4 til Sø- og Handelsretten, og medarbejderne er ved at forlade bureauet.

Bergsøe 4 blev i sidste uge omdøbt til Aktieselskabet af 29. april 2009, og det selskab er nu på vej i konkurs. I hvert fald er der indsendt en egenbegæring om konkurs til Sø- og Handelsretten, hvor sagen dog endnu ikke er berammet, og der er således heller ikke udpeget en kurator.

Men på Strandvejen er afviklingen i fuld gang. Den adm. dir. Søren Berg, kontaktdirektøren og flere andre er allerede stoppet, mens andre i henhold til reglerne har varslet, at de anser kontrakten for misligholdt, hvis ikke aprillønnen indgår senest i morgen.

Dette er en procedure, der handler om at kunne blive dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

Bureauets ejer, Mogens Holten Larsen, kom hjem til Danmark mandag eftermiddag, og han har sammen med de tilbageværende været i gang med at afvikle de sidste ting og brænde filer til kunderne med deres materialer.

For ham er situationen, at han taber værdier på ca. 12 mio. kr.

Tilbage i 2007 blev der skabt en ny ejerstruktur, hvor Mogens Holten Larsens selskab, Gamma Invest overdrog ejerskabet af Bergsøe 4 til et nystiftet Bergsøe 4 Holding.

Samtidig blev der etableret et Bergsøe 4 Partners, og det hele blev gjort med henblik på at kunne gå ind i en partnermodel.

Mogens Holten Larsen overdrog ejerskabet på kredit, og det var så meningen, at han i årene fremover skulle få afdrag på gælden.

Det er dog aldrig blevet til noget og med konkursen forsvinder reelt alle størstedelen af værdierne i gruppen.

Det betyder samtidig for Mogens Holten Larsen, at det tilgodenhavende på ca. 12 mio. kr., han er noteret for i regnskabet for Bergsøe 4 Holding er værdiløst.

Regnskabsresultater for 2008 er ikke offentliggjort.

Reklamebureauet opnåede i 2007 en bruttoavance på ca. 18,7 mio. kr. og et overskud på ca. 2,7 mio. kr. Egenkapital blev på ca. 3 mio. kr.

Bergsøe 4 Holding noterede et overskud i 2007 på ca. 2,3 mio. kr. og opgjorde værdien af kapitalandele til ca. 22 mio. kr. – heraf ca. 12 mio. kr. på Gamma Invest og 9 mio. på Bergsøe 4.