Berlingske stiller skarpt på Bark’s to største aktionærer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Men samtidig er de to kontroversielle storaktionærer på vej ud af selskabet. Størstedelen af deres aktier overtages af tre andre storaktionærer.

Bark Group’s to største aktionærer bliver nu til to mindre aktionærer. Transaktionen sker samtidig med, at Berlingske Tidende i dagens avis stiller skarpt på de to.

Det drejer sig om Jesper Svane og Rene Lauritsen, og dagens artikler fokuserer på det danske søgemaskineprojekt, Masterseek. Avisen refererer til materiale, der indikerer, at kun 30 pct. af en lang række aktionærers indskud er endt hos Masterseek, mens Jesper Svane og Rene Lauritsen tilsyneladende har fået en meget stor del af pengene som provision og bonus for salg af aktierne.

Artiklerne er første skud i en kulegravning af aktiesalg og salgsprovision i en række selskaber, hvor fællesnævnerne er aktiepromovering via Jesper Svane og Rene Lauritsen.

Berlingske-blogger, Dorte Toft, som tidligere har beskæftiget sig med de to, er med på holdet og omtaler sagen på Business.dk (se artikler her og her).

I relation til Bark Group, hvor Rene Lauritsen og Jesper Svane er blandt de fem stiftende aktionærer og indtil nu de to største aktionærer, kommer de to dog til at spille en væsentlig mindre rolle.

De tre øvrige stiftende aktionærer, Bent Helvang, Anders Hageskov og Klaus Aamann, overtager 87 mio. aktier fra Rene Lauritsen og Jesper Svane, således at de to herefter vil have under 5 pct.

“Det er parternes opfattelse at den sidste tids indskud af frisk kapital i selskabet, herunder ikke mindst opkøbet af medieselskabet Trekronor, Stockholm og TV selskabet Anaconda, München, samt kapitalrejsningen i USA betyder at selskabet og datterselskaber herunder Bark Copenhagen A/S, nu er inde i så god gænge at venture kapital ejerskabet har opfyldt sin mission – og at samarbejdet herefter ophører”, skriver Bark Group i en pressemeddelelse.

Bark Group har for nylig indgået aftale med et amerikansk finans-selskab om hjælp til at rejse kapital. Der er dog endnu ingen konkrete resultater, og af regnskabet fremgår det, at selskabet mangler 6 mio. USD til dækning af sine forpligtigelser i de kommende 12 måneder.

80 millioner af aktierne betales med 2 mio. USD, der skal forfalde seneste med udgangen af året. Betingelserne for de sidste 7 mio. aktier er ikke offentliggjort.

Det oplyses endvidere, at der i forbindelse med handlen er sket en udligning af gældsposter – men det er ikke lykkedes at få en nærmere forklaring på, hvad den vending dækker over.

Rene Lauritsen og Jesper Svane har for nylig stillet et lån på 4 mio. kr. til rådighed for Bark Group til dækning af drift, men det oplyses, at man ikke har anvendt lånet.

Det oplyses endvidere i pressemeddelelsen, at man allerede er i dialog med interesserede købere af de 80 mio. aktier.

De 2 mio. USD modsvarer en aktiekurs på 2,5 cent pr aktie, hvilket er væsentligt under børskursen på 14-15 cent. Den kurs begrundes med, at der er tale om aktier, der skal videresælges, og som ikke kan handles frit.

En kurs på 2,5 cent værdisætter dog selskabet til ca. 50 mio. kr., hvilket er tættere på en mere realistisk værdi end børskursen – men formentlig fortsat en høj pris i forhold til selskabets aktiviteter.