Besynderlig nedjustering i Danmarks nye storbureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Guava har ifølge en meddelelse reduceret medarbejdertallet med mere end hvert femte. Det fremgår dog ikke, hvor mange fyringer, der er tale om, og hvor lang tid, de er foregået over – eller hvor mange, der har sagt op i kølvandet på Claus T. Hansens afgang fra Guava Communications.

Google voksede 15 pct. i 4. kvartal og de fleste branchefolk beskriver online som den del af markedet, der fortsat er liv i. Efter flere år med voldsom vækst er tempoet måske sat lidt ned – men der er fortsat vækst.

Alligevel meddelte online-bureauet Guava, der er noteret på First North børsen, i torsdags en nedjustering samtidig med en reduktion på mere end 20 pct. af medarbejderne (fra 193 til 153), en mindre omsætning end tidligere udmeldt og underskud, hvor man tidligere havde forventet et overskud på op mod 20 mio. kr.

Guava er en samling af bureauer, som i foråret 2008 pludselig poppede op under fælles navn som Danmarks nye storbureau, idet 200 medarbejdere lagde op til en placering i Top 3.

Efter nedjusteringen ventes nu en omsætning lidt under niveauet for seneste regnskabsår, samt et underskud på primær drift på op mod 9 mio. kr. mod et overskud året før. Efter afskrivninger ventes et underskud på et tocifret millionbeløb, hvilket også var tilfældet i seneste regnskabsår.

Det er under to måneder siden (30. november), Guava i en kvartalsmeddelelse fastholdt helt anderledes positive forventninger.

Selskabet skriver selv, at man har gennemført en række organisatoriske omstruktureringer for at tilpasse sig den forværrede samfundsøkonomi. Desuden nævnes valutapåvirkninger, salget af Adfair og en nedgang af omsætningen i England.

Men der nævnes også en utilfredsstillende udvikling i Guava Communication, der er en sammenlægning af Cubizz og Cph Group, og i meddelelsen gøres opmærksom på, at ledelsen er udskiftet.

Det er dog en gammel historie fra november. Her forlod Cubizz-direktøren Claus T. Hansen selskabet til fordel for Cph Group direktøren Jacob Nyborg. Efterfølgende måtte Jacob Nyborg reducere staben med op til 9 mennesker.

Ifølge Bureaubiz’ oplysninger har Claus T. Hansens afgang efterfølgende fået en række medarbejdere – 6-7 stykker nævnes – til at opsige deres stilling. Det skulle i særdeleshed være gået ud over den kreative afdeling, som over for Bureaubiz af kilder bliver beskrevet som efterhånden næsten ikke eksisterende.

I meddelelsen til børsen står reduktionen af staben som noget, der er gennemført i det seneste kvartal, men det fremgår ikke om de 40 mennesker er inklusive tidligere fyringer, frivillige opsigelser i kølvandet på Claus T. Hansens afgang og salget af Adfair.

Uanset hvor mange, der reelt er blevet fyret, så er det dog ikke første gang siden lanceringen af Guava, at man har måttet reducere. I kvartalsmeddelelsen fra 30. november fremgår det, at der også blev fyret i juni/juli. Der er således tale om en nedjustering, der kan ligne problemer med at få fusionen til at fungere.

Det er dog ikke lykkedes at få fat i adm. dir. Brian Mertz Pedersen eller andre for en kommentar.

Ser man på andre online-bureauer, finder man ikke tilsvarende negative forventninger, og hos et andet selskabet inden for online-verdenen, Peytz & Co, lyder det således:

“De fleste af os har ikke mærket noget endnu. Online har det fint, vi har travlt – og der er ikke noget som helst, der tyder på, at det er på vej til at stoppe – bortset fra, at væksten bliver lidt mindre end, det vi har oplevet i de foregående år. Men det er snarere en sund udvikling. Jeg tror, Guavas problemer er en aggressiv opkøbs-strategi, der er slået fejl og en uheldig timing”, siger adm. dir. Christian Peytz, Peytz & Co. Han er i øvrigt også formand for Foreningen af Danske Internetmedier (FDIM).

I meddelelsen fra i torsdags er Brian Mertz Pedersen citeret for følgende:

“Det er naturligvis ikke tilfredsstillende at skulle ændre forventningerne til regnskabsåret, men vi lever i en verden med finansiel og samfundsmæssige krise. Dette påvirker også Guava, da nogle kunder udskyder beslutninger ligesom manglende forbrug i samfundet og virksomheders påholdenhed vil påvirke resultatet i 2008/2009. Dette kombineret med mange tiltag, aktiviteter og omstruktureringer i Guava koncernen påvirker resultaterne. Vi så allerede krisetegnene i foråret 2008 og tog en række tiltag for at nedbringe omkostningerne og følte os dermed rustet til fremtiden, men det gik stærkt i 2. kvartal af regnskabsåret hvor krisen forværredes og derfor har vi gennemført yderligere omkostningstilpasninger”.