Big Data flytter IT-beslutninger ud i marketing-afdelingen

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Brancheklip: Marketing vil selv bestemme hvilke IT-løsninger, der skal bruges og indkøbes. Det betyder mindre magt til IT-afdelingerne.

Berlingske beskæftiger sig i dag med, at beslutningerne om indkøb af IT – og dermed IT-budgetterne – flytter fra IT-afdelingerne og ud i virksomhedens øvrige afdelinger, særligt marketing-afdelingen.

Udviklingen skyldes Big Data. Eller sagt på en anden måde: At der efterhånden er så mange data tilgængelige, som marketingafdelingen kan bruge og derfor vil budgettet til IT efterhånden være større i marketingafdelingen end i IT-afdelingen.

Den tendens kom allerede frem for nogle år siden i en rapport fra analysevirksomheden Gartner, men trenden er siden forstærket, mener Mads Kjærsgaard, der er afdelingschef hos Microsoft:

”CMO’en får en stadig mere central rolle. Han er tæt på kunderne og det giver magt i organisationen. Desuden er der nu nye muligheder for at analysere kunderne ved at tage ustrukturerede data fra eksempelvis sociale netværk og på den baggrund lave mere målrettede kampagner. Eller man kan på meget nøje vis følge reaktionerne på en produktlancering via sociale medier. CMO’en kræver nye IT-værktøjer og ofte vil han selv indkøbe dem”.

En anden årsag til at IT-budgetterne flytter væk fra IT-afdelingen er, at den teknologiske udvikling flytter fra arbejdspladsen til forbrugersfæren, såkaldt consumerization.

Derfor finder medarbejderne det naturligt selv at bringe nye it-løsninger med ind i virksomheden.

”Fordi alt synes så nemt i øvrigt med cloud computing og apps, så er marketingafdelingernes udgangspunkt ofte meget opportunistisk. Den interne forklaring med, at en løsning bliver meget kompliceret, køber de bare ikke mere. Det er en effekt af consumerization”, siger Kim Bjørn Nielsen, Executive Partner hos Gartner til Berlingske (Berlingske Business, p. 12-13).