Bizart drama i det nye Par No. 1 fortsætter

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauets direktør er nu endelig kommet på banen – men det sker med udtalelser om Reklamebureauet Os, som undsiges af mindretalsaktionærerne.

Morten Thorndahl, der er udpeget som det visionære talerør for de nye ejere af Par No. 1, er endelig kommet ud af busken efter, at Bureaubiz i længere tid har forsøgt at få ham i tale.

Det sker i et interview på markedsforing.dk – men det sker også med nogle udtalelser, som står i modstrid med, hvad der tidligere har været fremme om det bizare forløb omkring Reklamebureauet Os, hvor de nye ejere stoppede lønudbetalingerne ved indgangen til september – dog uden at begære firmaet konkurs.

Selv om bureauets regnskaber og økonomiske situation må have været kendt for de nye ejere, da de i slutningen af juni overtog det, så hævder Morten Thorndahl, at der allerede efter sommerferien tegnede sig et andet billede.

Han bruger skibsværft-metaforer på bureauets pipeline, og konstaterer, at der ingen underskrevne ordrer var. Det er en ny og anderledes måde at se på new bizz aktiviteter.

Og så siger han om forholdet til mindretals-aktionærerne:

“Hos de fire medejere og partnere var der, sådan som jeg hørte det, heller ikke længere vilje til – og tro – på, at det kunne lykkes.”

Desuden siger han:

“Vi tilbød de oprindelige ejere forskellige løsningsmodeller. Men det sagde de pænt nej tak til, og det signalerede, at de heller ikke troede på forretningen.”

Bureaubiz har bedt ham uddybe hvilke løsningsforslag, man har givet mindretalsaktionærerne, samt hvornår og under hvilke omstændigheder, men han har ikke svaret.

Mindretalsaktionærerne, der alle var medarbejdere i bureauet, vil helst lægge affæren bag sig, men Morten Thorndahls udtalelser fremkalder dog en reaktion.

“For mig er løsningsforslag udarbejdelse af forskellige scenarier og muligheder, som man drøfter, og det var ikke et sådant møde, der blev afholdt ultimo august. Jeg kan således ikke genkende den udlægning, og ligeledes kan jeg heller ikke genkende, at der var modvilje eller mangel på tro på bureauet hos mindretalsaktionærerne,” siger Michael Andersen.

En udtalelse, der bakkes op af de tre andre mindretals-aktionærer, Nicoline Olesen, Flemming Møldrup og Jabali Ravn.

Søren Als, der var adm. dir., har da også tidligere fortalt, at der rent faktisk var overskud i første del af året. Han ønsker dog ikke mere at tale om Reklamebureauet Os og har derfor ikke ønsket at kommentere Morten Thorndahls udtalelser.

Men tidligere udtalelser til Bureaubiz tegner et andet billede af forløbet.

“Efter sommerferien begyndte vi at lægge budget for resten af året. Der er ingen tvivl om, at bureauet var presset, og det var en turbulent tid at lægge budget i. Men budgettet så dog rimeligt ud. Det var dog ikke godt nok til, at hovedinvestorerne var interesseret i at investere i fortsat drift, og det er den primære årsag til, at driften ikke kunne fortsættes,” sagde Søren Als for 14 dage siden til Bureaubiz.

Desuden sagde han:

“Hovedinvestorerne kommer fra en helt anden branche og kender ikke reklamebranchen særligt godt. Jeg tror egentlig, at deres fokus mere var på datterselskabet i Riga, og at de således ikke reelt var interesseret i en forretning som Reklamebureauet Os.”

Bureaubiz har også spurgt Morten Thorndahl til årsagen om, at man blot valgte at stoppe lønudbetalingerne uden selv at begære en konkurs. Det er således Det Faglige Hus, som på vegne af en medarbejder har begæret konkursen, der blev afsagt i går.

Men Morten Thorndahl har som nævnt ikke reageret.

Ud over at man ikke selv begærede en konkurs, lod man både bestyrelse, direktion og revision fratræde, hvilket normalt vil betyde, at selskabet sendes til tvangsopløsning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.