Bizart drama i det nye Par No. 1

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Medarbejderne er væk, fordi de ikke har fået løn i det ene af datterselskaberne. Men foreløbig er der ikke tale om en konkurs.

Mindre end blot to måneder efter, at et triumvirat med bl.a. et par IT-millionærer overtog Par No. 1’s datterselskaber i Riga og København samt en række aktiviteter, har der udspillet sig et nærmest bizart drama.

Drama, fordi det kan resultere i en konkurs i det ene af selskaberne, og bizart på grund af forløbet.

Det drejer sig om Reklamebureauet Os, som nu defacto er et bureau stort set uden medarbejdere, fordi de fleste af de ni medarbejdere har forladt bureauet på grund af manglende lønudbetaling.

Bureauet har haft et par svære år med et underskud på ca. 2 mio. kr. i 2010. Men de tal var kendt af de nye ejere, og regnskabet blev først indsendt efter overtagelsen. Derfor rummer det oplysningen om, at der er kommet nye ejere, og regnskabet aflægges med fortsat drift for øje i en forventning om, at kreditten i banken opretholdes og udvides lidt, samt at der kommer lån fra moderselskabet.

Desuden anføres, at der er sket omkostningstilpasninger i 2011, og at driften har udviklet sig positivt.

Halvanden måned senere var situationen pludselig en helt anden. Banken ville ikke forlænge kassekreditten, og der var således ikke penge til løn.

Men i stedet for selv at begære en konkurs, hvilket ville være det mest normale, når man kan se, at virksomheden ikke kan køre videre, undlod selskabet blot at betale løn til medarbejderne. Hvis der ikke sker en konkurs, kan medarbejderne ikke få dækket deres løn i Lønmodtagernes Garantifond, og så hænger de på regningen.

Nicoline Olesen var indtil foråret adm. dir., hvor hun efter eget valg blev erstattet på posten af Søren Als og overgik til en rolle som partner og kontaktdirektør. Hun fortæller, at hun og en anden partner, kreativ direktør Flemming Møldrup, forlod bureauet onsdag i sidste uge.

“Lønudbetalingen til alle var stoppet. Vi sendte derfor et brev, hvori vi konstaterede, at hvis ikke pengene ville være indgået senest onsdag, så ville vi betragte kontrakten som misligholdt. Jeg mener, alle andre har gjort det samme, men så vidt jeg er orienteret, er der givet forskellige frister. På nuværende tidspunkt mener jeg ikke, at der sidder mere end en enkelt af ni medarbejdere tilbage,” siger Nicoline Olesen og fortsætter:

“Det er et meget mærkeligt forløb. Vi går på sommerferie med bevidstheden om, at vi havde fået nye ejere, og desuden havde vi fået at vide, at der var overskud på en halv million i første del af året. Men da vi kommer tilbage fra ferien, er der pludselig problemer med den årlige forlængelse af kassekreditten i banken, og det undrer, når man tager i betragtning, at bureauet har fået nye ejere, som man må forvente har viljen til at drive bureauet. Desuden havde driften udviklet sig positivt, og kunderne var ret aktive efter sommerferien, så budgettet for resten af året så rimeligt ud.”

Hun fortæller, at hun som aktionær og kautionist har fået et brev fra banken med forklaringen på, hvorfor man ikke ville forlænge kassekreditten.

“Det fremgår, at banken ikke har fået en række oplysninger om driften, budget samt den fremadrettede strategi. Og som medarbejder og partner ser det mærkeligt ud, at man ikke har sørget for at give banken de nødvendige oplysninger,” siger Nicoline Olesen.

Adm. dir. Søren Als kan dog give lidt af en forklaring på den manglende forlængelse af kassekreditten.

“Efter sommerferien begyndte vi at lægge budget for resten af året. Der er ingen tvivl om, at bureauet var presset, og det var en turbulent tid at lægge budget i. Men budgettet så dog rimeligt ud. Det var dog ikke godt nok til, at hovedinvestorerne var interesseret i at investere i fortsat drift, og det er den primære årsag til, at driften ikke kunne fortsættes,” siger Søren Als og fortsætter:

“Hovedinvestorerne kommer fra en helt anden branche og kender ikke reklamebranchen særligt godt. Jeg tror egentlig, at deres fokus mere var på datterselskabet i Riga, og at de således ikke reelt var interesseret i en forretning som Reklamebureauet Os.”

Han karakteriserer det som en trist udvikling og han havde glædet sig til at skulle i gang med at bygge Reklamebureauet Os op.

“Jeg tiltrådte den 1. marts, men det første lange stykke tid slugte krisen i Par No. 1 al min tid, så jeg kom aldrig i gang med new bizz aktiviteter. Da de nye ejere kom til, havde jeg regnet med, at nu ville der blive tid til at blive langt mere offensiv,” siger Søren Als.

Da triumviratet overtog resterne af Par No. 1, blev det i regi af et nyt selskab, som fik navnet Reklamebureauet Par No. 1. Her er Morten Thorndahl indsat som adm. dir., og da han holder til i København, har han haft sin gang i lokalerne på Guldbergsgade på Nørrebro, hvor både Reklamebureauet Os og Par No. 1 København holdt til.

Det er dog ikke lykkedes at få kontakt med ham i dag.