Bjarne Spellerberg kæmpede for at beholde dialog-chef

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kit Faber Boesdal opfattede det som en fyring, at Morten Hershøj blev ansat. Og fik et tilbud om at blive ligestillet.

Ansættelsen af Morten Hershøj som adm. dir. for DialoguePeple er gået alt andet end glat. En begæring om et fogedforbud og en stævning er, hvad den har udløst.

I fredags var der retsmøde i Fogedretten, og her blev der kastet nyt lys på stævningen, idet både den hidtidige daglige leder af DialoguePeople, Kit Faber Boesdal, og adm. dir. Bjarne Spellerberg Orfelt, Wibroe, Duckert & Partners, optrådte som vidner.

Kit Faber Boesdal opfattede sig som daglig leder af DialoguePeople og opfattede derfor Morten Hershøjs ansættelse som en fyring.

Bjarne Spellerberg var parat til at gå langt for at beholde hende.

Han fortalte retten, at det var meningen, hun blot skulle fortsætte med at udføre det arbejde, hun hele tiden havde udført – Morten Hershøj skulle mere arbejde med udvikling af bureauet.

Men da det gik op for ham, at hun nok følte sig overrulet ved at få et lag (Morten Hershøj) ind mellem hende og ham – hun havde hidtil refereret direkte til ham – tilbød han hende at blive ligestillet med Morten Hershøj, således, at hun fortsat skulle referere direkte til Bjarne Spellerberg.

“Vi går ikke så meget op i titler. Men jeg tror, hun havde lagt sig fast”, sagde Bjarne Spellerberg.

Kit Faber Boesdal fortalte, at Bjarne Spellerberg over for hende havde fortalt, at han havde arbejde på at få Morten Hershøj til DialoguePeople siden april, hvilket Bjarne Spellerberg dog benægtede. Kontakten blev etableret i juni.

Om ansættelsen af Morten Hershøj forklarede han, at han havde fulgt ham gennem en årrække, og at han så ham som den eneste, der kunne løse opgaven med at udvikle DialoguePeople.

“Der var andre i spil, men ingen der var kompetente nok”, sagde Bjarne Spellerberg.

Han afviste at have headhuntet Morten Hershøj. Han havde blot ringet til ham og fortalt, at de havde nogle udfordringer.

“Vi er en tillokkende virksomhed, og vi henter ikke folk for at hente kunder. Kunderne kommer af sig selv”, sagde Bjarne Spellerberg.