Blackwood Seven dømt for at give urigtige oplysninger

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Et præsentationsmateriale, der er udleveret til potentielle tyske investorer, rummer oplysninger, som bureauet ikke har kunnet dokumentere. Det koster en bøde til Kreativitet & Kommunikation.

En bøde fra Kreativitet & Kommunikation på 25.000 kr. for uetisk adfærd i forhold til konkurrenter og brud på markedsføringsloven er næppe noget der bekymrer folkene bag Blackwood Seven meget. Beløbet er lille i forhold til de investeringer, der kører gennem selskabet, og at konkurrenterne kan blive stødt – tjah?

Men substansen i et af klagepunkterne rummer et ubehageligt perspektiv, fordi det rammer ind i Blackwood Sevens kommunikation til potentielle investorer. Det gælder en planche i et præsentations-materiale, hvor mediabureauernes forretningsmodel skitseres.

Mens Blackwood Seven kun skal have 3 procent i honorar fra kunden, så opgives traditionelle bureauer til at få en række procentsatser. Honorar fra kunden, mediaprovision, kontant rabatter – og så en giftighed: kick-backs. Ialt 11,5 pct.

Kick-backs er en af de ting, som mediabureauerne flere gange er blevet beskyldt for at bruge til at snyde kunderne, og rent bortset fra, at de formentlig er ulovlige, så konstateres det i kendelsen, at der ikke er fremlagt dokumentation for oplysningerne i planchen.

“Jeg har ingen dokumentation set for kick-backs, og da det er en gammel beskyldning, så skulle man tro, at det ville kunne lade sig gøre at fremlægge dokumentation, hvis det var tilfældet,” siger adm. dir. Tine Aurvig-Huggenberger, Kreativitet & Kommunikation.

Brancheetisk Nævn i Kreativitet & Kommunikation har en uafhængig advokat som formand, og proceduren rummer høringer frem og tilbage med mulighed for at dokumentere sine oplysninger – men det er altså ikke lykkedes Blackwood Seven at overbevise nævnet om rigtigheden af oplysninger.

Det anføres desuden, at planchen giver det indtryk, at der er standard-satser for mediabureau-ydelser.

“Hvilket ikke er tilfældet. Satser er genstand for forhandling, og derfor er det vildledende oplysninger, der kan virke markedsfordrejende,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Nævnet anfægter desuden en positioneringsplanche, hvor Blackwood Seven har placeret de forskellige mediabureauer.

“Skemaet efterlader samlet det indtryk, at Blackwood Sevens konkurrenter ikke er transparente og datadrevne, men derimod en sort box, der opererer ud fra følelser. Dette i sig selv er miskrediterende og i strid med god forretningsskik og lever heller ikke op til de basale krav for sammenlignende reklame, herunder at sammenligninger skal være objektive, fyldestgørende og loyale,” lyder det i kendelsen.

Blackwood Seven har bl.a. forsvaret sig med, at materialet blev brugt over for potentielle tyske investorer, og kun ved en fejl er brugt over for et par danske kunder.

Men det fritager ikke for ansvar, at materialet er til tyske investorer, lyder det i kendelsen.

Og rent bortset fra det, så indebærer kendelsen, at Blackwood Seven altså har givet urigtige oplysninger til potentielle investorer.

Bureauet er stiftet på en vision om at sætte en ny dagsorden på mediemarkedet, og har på det grundlag hentet et “tocifret millionbeløb” fra Vækstfonden og Seed Capital.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra adm. dir. Christoffer Feilberg, og således få oplyst om det omtalte materiale også har været brugt over for disse investorer. Vækstfonden ønsker ikke at kommentere på sagen.

Sagen blev indbragt for Nævnet af GroupM, der har oplyst at have fået materialet fra en potentiel kunde til Blackwood Seven.