Blodbad på mediemarkedet i august

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Der blev barberet mere end 100 mio. kr. af mediemarkedet i august måned og særligt tv blev hårdt ramt.

De seneste måneder har budt på adskillige spareplaner i medieselskaber, og en af forklaringerne kommer nu med DRRBs Mediaindex for august.

Indexet bygger på indberetninger fra mediabureauerne, der årligt kanaliserer næsten 6 mia. kr. over til medierne. August viser et fald, der næsten kan karakteriseres som et blodbad: minus 22 pct. – hvilket svarer til, at der er barberet en omsætning på over 100 mio. kr. væk.

Der er fald over næsten hele linien – og i særdeleshed har tv måttet holde for med et fald på 30 pct. Men det er den klart største gruppe, og den trækker derfor meget ned.

Der tales allerede om et hårdt efterår for bureau- og medieverdenen, og mediaindexet for august kommer således til at fungere som en bekræftelse af udviklingen.

“Det bekræfter i hvert fald den usikkerhed, der er i markedet, og jeg tror ikke august bliver den eneste efterårsmåned, hvor vi kommer til at opleve tocifrede fald,” siger adm. dir. Ulrik Falkner Thagesen, Mediacom.

Året startede ellers ganske fornuftigt, men problemet er, at de aktiviteter, annoncørerne satte i gang, ikke har givet den forventede omsætning, og derfor er bremsen sat i.

Et andet problem kan også være, at medierne har budgetteret mere optimistisk for hele året, og derfor kræver udviklingen en reaktion.

Ulrik Falkner Thagesen mener, at det er mere psykologi end noget andet.

“Der dukker også små positive ting op – som f.eks. senest omkring boligmarkedet – og spørgsmålet er, hvor meget der skal til for at vende psykologien,” siger Ulrik Falkner Thagesen.

Der er dog også mere negative vurderinger. Den kommende nationalbank-direktør, nuværende ATP-direktør Lars Rohde, er i dag i Børsen citeret for, at han frygter, at de lave renter medvirker til at skabe en ny bobbel, der kan udløse en ny krise.

Desuden har Nationalbanken i dag nedskrevet sine forventninger til væksten i 3. kvartal.

DRRBs Mediaindex, august (indekstal i forhold til samme måned året før)

Medietype
August
År-til-dato
Total
78
96
Dagblade
80
86
Magasiner, ugeblade
83
91
Fagblade
72
88
Ugeaviser
89
103
Tv
70
94
Radio
84
95
Biograf
125
108
Outdoor
73
86
Andet digital
91
107
Search
86
112
Adresseløse
101
105
Diverse
105