Blodbadet i 2009 er nu officielt dokumenteret

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det danske reklameforbrug faldt med hele 3,4 mia. kr. – eller lig med 12,1 pct. Prognose varsler vækst på 1,7 pct. i år.

Egentlig kan man ikke kalde det en nyhed, for alle har længe vidst, at 2009 gav et markant fald i reklameforbruget.

Men nu er står det sort på hvidt i den officielle Reklameforbrugsundersøgelse der udarbejdes af Dansk Oplagskontrol i samarbejde med en lang række organisationer.

Det officielle slutfacit et samlet forbrug på 24,303 mia. kr., hvilket er et fald på 3,357 mia. kr. – lig med minus 12,1 pct.

Størstedelen af faldet findes inden for annonceomsætning, der faldt med 2,128 mia. kr. (-15 pct.). Anden reklameforbrug faldt med 869 mio. kr. (-10,1 pct.) Ufordelte produktionsomkostninger (bureauer) fald med 360 mio. kr. (-7,3 pct.)

Ole E. Andersen, der hjælper Dansk Oplagskontrol med undersøgelsen, søgte at finde den positive vinkel, da den blev fremlagt i dag, pegede på, at annonceforbruget i 2008 og 2009 faldt i alt med 2,5 mia. kr. Men i de foregående fire år steg det med over 4 mia. kr.

“Så selvom der er tale om en historisk nedtur, så er man altså ikke tilbage ved niveauet i starten af dette årti. Man har i de mellemliggende år haft en gylden periode,” sagde Ole E. Andersen.

Han var desuden blev stillet den opgave at lave en prognose for 2010. For helt egen regning som han udtrykte det.

Hans bud lyder på et plus på 1,7 pct. – eller lig med 200 mio. kr. Men det bliver online, der kommer til at tage hele væksten. For de andre mediegrupper bliver det mere status quo – dog med en række små plusser, hvilket er muligt, fordi han vurderer, at gruppen Årlige publikationer vil fortsætte nedturen.

Denne gruppe var blandt de helt store tabere i 2009.

Andre mediegrupper, der blev ramt af et blodbad, er Dagblade, Magasiner, Fagblade, og Tidsskrifter, der alle havde fald på 24-30 pct.

Eneste virkelige lyspunkt er Internet, og her er det først og fremmest Search, der trækker læsset.

Annonceomsætning 12,018 mia. kr. -15,0 pct.

 • Dagblade 2,065 mia. kr. -24,5 pct.
 • Lokale og regionale ugeaviser 2,143 mia. kr. -16,1 pct.
 • Magasiner/fagblade/tidsskrifter 1,336 mia. kr. -27,7 pct.
 • Årlige publikationer 624 mio. kr. -24,7 pct.
 • Outdoor 491 mio. kr. -4,8 pct.
 • TV 2,059 mia. kr. -15,3 pct.
 • Radio 217 mio. kr. -13,2 pct.
 • Biograf 53 mio. kr. -5,3 pct.
 • Internet 3,03 mia. kr. +3,6 pct.

Anden Reklame 7,718 mia. kr. -10,1 pct.

 • Husstandsomdelte tryksager 2,884 mia. kr. -6,7 pct.
 • Direct mails1,488 mia. kr. -15,4 pct.
 • Andre tryksager 1,695 mia. kr. -8,6 pct.
 • Sportsponsering 1,104 mia. kr. -12,3 pct.
 • Reklameartikler 547 mio. kr. -12,3 pct.

Ufordelte produktionsomkostninger 4,567 mia. kr. -7,3 pct.