B&O er blevet et brand uden teknologiindhold

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Fagbladet Ingeniøren er gået tæt på B&O på basis af teknologisk kyndige kilder. Omkostningsreduktioner er vigtige for at pleje børskursen men har nedslidt de teknologiske kompetencer.

For læsere af dette medie vil det som udgangspunkt være positivt, når man sætter fokus på værdien af et stærkt brand.

Til gengæld er det nok mindre positivt, hvis konklusionen er, at brandet er det eneste af værdi i en virksomhed – som det f.eks. er tilfældet for B&O, hvis man læser fagbladet Ingeniøren’s beskrivelse af B&O’s stærkt problematiske situation i fredagens udgave.

Bladet konstaterer med afsæt i “teknisk kyndige personer med godt kendskab til Bang & Olufsen”, at der “ikke findes nogen særlige teknologiske værdier i virksomheden i dag. Tværtimod”.

Kilderne taler ifølge bladet om, at de teknologiske kompetencer direkte er blevet nedslidt i perioden, hvor omkostningsreduktioner har været og stadig er vigtige for at pleje børskursen.

Det fremhæves endvidere, at virksomheden mangler en grundviden om fysik og matematik, som tidligere har været med til at drive produktudviklingen fremad.

Man er således nu henvist til i højere grad at hente viden fra samarbejde med forskere, og informationschef Tommy Jakobsen fremhæver da også to nye produkter, der bygger på et sådant samarbejde.

Topchefen Kalle Hvidt Nielsen har desuden lagt en strategi, hvor man skal bygge alle fremtidige produkter på en fælles teknologi-platform.

Arkitekten og grafisk designer, Morten Langebæk, beskæftigede sig først på året i en klumme på Bureaubiz med udviklingen i forbrugernes design-opfattelse, hvor det ikke længere er nok blot “at se ud”.

Et stærkt design består af en række forskellige faktorer, der til sammen gør produkterne anderledes “på den fede måde”.

Morten Langebæk fortsatte:

“For at det skal kunne lade sig gøre at være anderledes på den fede måde, er det altså for længst blevet utilstrækkeligt blot at se ud, som om man er det. Man er nødt til at indbygge forståelige sammenhænge og klare argumenter for sine fortrin i produktoplevelsen.

Her er det, at kæden ulykkeligvis synes at hoppe af for B&O. De argumenter, der er indbygget i de seneste produkter er ikke tilstrækkelig relevante, differentierende, spændende, nye … ja, næsten ikke engang forståelige. De rykker derfor ikke afgørende for B&O i forhold til mærker som f.eks. Loewe – og de begrunder slet, slet ikke den pris, B&O forlanger. Sammenhængen mellem oplevelse og pris er blevet uforståelig”.

At B&O har solide problemer med at komme af med sine produkter, vidner det seneste regnskab på, som blev offentliggjort tidligere i august. Det viste et stort underskud oven på et omsætningsfald på over 30 pct.