B&O skal ansætte nye marketingfolk i København

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Antallet er dog fortsat et åbent spørgsmål og hænger bl.a. sammen med, hvordan man organiserer sig på bureausiden.

Salg og marketing er en af de afdelinger, der må holde mest for i den fyringsrunde, som B&O annoncerede i går.

Ialt skal der fyres 90, heraf kommer de 20 fra salg og marketing. Fyringerne hænger bl.a. sammen med, at man er i gang med at flytte marketingafdelingen til København, og derfor opstår den situation, at B&O skal ansætte, samtidig med at man fyrer i marketing.

Pressechef Tommy Jakobsen vil dog ikke sætte tal på, hverken hvor mange af marketingafdelingen i Struer, der bliver fyret, eller hvor mange, der skal ansættes i København.

“Men vi kommer helt klart til at ansætte i København. Hvor mange afhænger bl.a. af, hvilke kompetencer, vi vurderer, vi skal have, hvordan vi organiserer os med bureauer – og hvilke profiler vi kan få fat i,” siger Tommy Jakobsen.

Situationen for marketing i Struer er, at nogen har fået tilbudt at flytte med til København, nogen har fået tilbudt andet job, nogen har valgt at søge ind i en roteringsordning – og så er der nogen, der har mistet deres job.

Tommy Jakobsens udtalelse peger på, at B&O er i gang med at tilrettelægge en ny organisering af marketing-arbejdet, der kan få betydning for samarbejdet med koncernens bureauer. Han vil dog ikke gå nærmere i detaljer med planerne.

Spørgsmålet er, om man er i gang med at opbygge en marketingafdeling, som i højere grad kan tage styringen og så købe ind, hvor man finder de bedste kompetencer. Eller om man vil outsource mere.

Begge dele kan bringe bureausamarbejderne i spil.

Det er for nylig kommet frem, at man har valgt at samle sine mediaindkøb hos IUM, og desuden valgte man i foråret Co+ til et projekt, som det hed. Det kan dog dække over temmelig meget.

F.eks. har man annonceret, at man senere i år vil lancere et helt nyt subbrand.

Herudover har man også et samarbejde med Ogilvy, hvor teamet i København også trækker på Ogilvy-ressourcer i Paris.

Processen er et led i den omfattende revitalisering, som B&Os nye topchef, Tue Mantoni, er i gang med.