Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til dialog om grafisk udbud på 12 mio. kroner

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

En afdeling under Børne- og Undervisningsministeriet skal i gang med et udbud af grafiske ydelser, frontend-udvikling og kvalitetssikring. Men inden vil man gerne have hjælp fra grafiske virksomheder til at forme udbuddet.

Hvert år uploades ca. 200 digitale prøver, 800 pdf-filer, 300 videoer og 2500 billeder, som skal bruges til eksaminer og prøver på forskellige uddannelsesområder.

Det er 74 såkaldte opgavekommissioner, der udarbejder alle disse prøver i forskellige formater. Børne- og Undervisningsministeriet planlægger nu sammen med Kontor for Prøver, Eksamen og Test samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet at gå i udbud for at finde en leverandør, der kan hjælpe opgavekommissionerne med at udarbejde de forskellige typer prøvemateriale samt hjælpe med at kvalitetssikre det grafiske udtryk for prøvematerialet.

Input fra grafiske virksomheder
Inden man går i udbud, vil man dog gerne i dialog med den grafiske branche for at samle input til, hvordan udbuddet skal skrues sammen.

”Vi vil gerne opnå et dybere kendskab til leverandørerne på markedet, samt få markedets input vedrørende markedets formåen, modenhed, samt eventuelle cost drivers,” skriver specialkonsulent i BUVM, Marie Steinmetz-Beck Bender, i en mail til Bureaubiz.

Rent konkret beder Børne- og Undervisningsministeriet interesserede grafiske bureauer om at svare på en række spørgsmål, bl.a. om man har anbefalinger til, hvordan udbudsprocessen gennemføres mest hensigtsmæssig.  

Den samlede udbudssum forventes at blive omkring 12 mio. kroner over fire år, og udbuddet er planlagt til at blive offentliggjort i andet halvår 2021. I dag er det Schur, der har opgaven.

Her* kan man se, hvilke spørgsmål, Børne- og Undervisningsministeriet gerne vil have svar på. Der er deadline allerede nu på mandag den 17. maj 2021 kl. 14.

PS: Til orientering skal man først klikke midt i højre side på Vis markedsundersøgelsen, dernæst skal man oppe i højre side logge ind for at få adgang til tilmelding, og så kan man se spørgsmålene.