Bossen for det hele fylder 50 år: Jonas Hemmingsen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Som nordisk chef for GroupM og omkring 1000 medarbejdere har Jonas Hemmingsen nok den tungeste bureaudirektør-post i Norden. I morgen fylder han 50.

For lidt mere end 15 år siden – ved indgangen til det nye årtusind – blev Jonas Hemmingsen udpeget som afløser for Jens Wittrup Willumsen på posten som adm. direktør for Mediacom

Det var en udnævnelse, der vakte opsigt – og overraskelse. For den dengang 35-årige var relativt ny i mediabureauverdenen. Men var der nogen, som var skeptiske, så har de for længe siden måttet æde den i sig. Godt og grundigt. For daværende bestyrelsesformand, Hans Gundesen havde set rigtigt.

I dag bestrider Jonas Hemmingsen den nok tungeste post i den nordiske bureauverden. I hvert fald hvis man dømmer på størrelse. For som nordisk chef for GroupM er han øverste chef for formodentlig omkring 1000 medarbejdere. Alene i Danmark nærmer det sig 400 medarbejdere (det senest kendte regnskabstal er 327) fordelt på en række forskellige brands i relation til mediabureauverdenen.

I morgen bliver han så 50 år.

Jonas Hemmingsen er ikke bare krøbet helt til tops i Nordens største bureaugruppe – han står i spidsen for en gruppe under betydelig udvikling.

GroupM har længe været stor – men primært været fokuseret på de enkelte brands. I de senere år har man så valgt at søge at udnytte størrelsen i langt højere grad. De enkelte brands skal stadig positionere sig markant – men på en lang række områder puljer man ressourcerne for at kunne sætte større muskler bag den store transformation bureau- og marketingverdenen gennemgår.

Og det er en udvikling, som passer rigtig godt til Jonas Hemmingsen, lyder skudsmålet. Han er en mere intuitiv leder, der ikke behøver have sikkerhed i en nøje plan.

Det strategiske fokus skal være på plads – man skal have et skarpt blik på målet. Men vejen behøver ikke være præcist beskrevet. Der skal være plads til at prøve ting af og også risikere nogle fejlskud. Bare kom i gang og ret så til undervejs.

I den sammenhæng beskrives Jonas Hemmingsen som en god leder, der giver plads til sine folk og er inkluderende. Men han er ikke en leder, der blot svæver over det hele. Han er stærkt optaget af faget, og kender det særdeles godt – med den risiko, at han kan komme til at virke lidt nørdet.

Men det er ikke mærkeligt, at han kender faget rigtig godt, for mediabureauverdenen har stort set været hele hans karriere.

Som uddannet cand. merc. i communication, strategy i 1990 kom han til TV 2 som research director. Efter to år flyttede han så til bureauverdenen til et job som account director i Grey, hvor Hans Gundesen residerede som øverste chef for den dengang omsiggribende danske bureaugruppe.

I 1995 blev det så til en afstikker til AC Nielsen, hvorefter han i 1997 flyttede over til IUM. Dermed var sporene lagt for hans karriere. Dengang var mediabureaubranchen ung og meget lille i forhold til dagens branche, og Jonas Hemmingsen har således været med på hele rejsen.

Adelige aner

Han er kendt som blot Jonas Hemmingsen, men hans fulde navn er faktisk Jonas von Barnekow Benzon Hemmingsen – og ja, det antyder noget adeligt i slægten. Von Barnekow er en meget gammel tysk adelsslægt, og relaterer sig til hans mor.

Der er dog ikke meget adeligt over Jonas Hemmingsen, der er aldeles ukrukket. Han er afslappet og hyggeligt selskab – og han kan gå lige ind i en fredagsbar og drikke øl med tv-planlæggerne, som det udtrykkes.

Jonas Hemmingsen har en ro, som kan være god i en hektisk bureauverden, der i perioder også har indebåret mange rejser. Hvis man har fået fat i ham på telefonen, så har man ikke altid kunnet være helt sikker på, hvor i verden han befandt sig.

Det er blevet lidt lettere nu, hvor Norden er hans operationsområde.

Den afslappede attitude finder man også i forhold til mødetider – om det så er et fly i lufthavnen (han når det dog altid) eller et almindeligt møde. Jonas Hemmingsen har ikke ry for at være den mest præcise mødedeltager.

Noget af det kan nok tilskrives, at Jonas Hemmingsen har let ved at blive grebet af en samtale, og så løber tiden hurtigt.

Målrettet og krævende

Man skal dog ikke fejlvurdere ham på roen og den afslappede attitude, for der er ikke noget laissez faire over ham. Jonas Hemmingsen er målrettet og krævende, og der er kontant afregning, hvis nogen skuffer ham. Han er ikke konfliktsky, og tålmodigheden hører heller ikke til de største.

Men han er ikke lunefuld eller uforudsigelig – han er klar og direkte – og han beskrives også som loyal. Jonas Hemmingsen er en samlende figur i GroupM og tilskrives en god del af æren for opbygningen af en kultur, der både kan tiltrække og holde på gode folk.

Jonas Hemmingsen har også i mange år været aktiv i bureauernes forening. Som næstformand i bestyrelsen for Kreativitet & Kommunikation. En rolle som ind imellem har udfordret hans ikke alt for store tålmodighed.

Han er der dog stadig, og det sætter et perspektiv på hans præstation. At evne at stå i spidsen for en omfattende udvikling i Nordens største bureaugruppe sideløbende med at være i front på varetagelsen af branche-mæssige interesser i K&K er et særsyn – og kræver nok lige netop de egenskaber, som Jonas Hemmingsen besidder.