Brancheglidning: ”Går man til nørder, får man en nørdløsning”

Danish Internet Award blev en triumf for reklame- og mediabureauer, og brancheglidningen er en helt naturlig udvikling, mener bureauledere. I hvert fald på det kampagne-orienterede.

Snoren til brancheglidningen blev officielt klippet igår aftes, da reklame- og mediabureauer dominerede den digitale pris, Danish Internet Award. Det er i modsætning til for 3-4 år siden ikke webbureauerne, der løber med de kreative internet-løsninger, men derimod reklamebureauer.

Peter Ottesen, adm. direktør i Mediabroker – den store vinder i aftes sammen med TBWA,  ser ikke noget mærkeligt i, at reklame- og mediabureauer er begyndt at fylde mere og mere i en digital pris som DIA.

“De traditionelle siloer er under opbrud, og alle bureauer bevæger sig ind på nye områder,” siger Peter Ottesen og fortsætter:

“Samtidig kommer teknologier til at fylde mindre. De er et underliggende fundament, mens den grundlæggende udfordring handler om at udvikle løsninger på basis af overblik, strategi og målgruppeindsigt. Går man til nørder, når man en nørdløsning uafhængigt af om det er den rigtige løsning. Der er godt nok behov for nørder i markedet – men de skal bringes ind i en sammenhæng af nogen med overblik, og her har reklame- og mediabureauer mere naturlige forudsætninger for at indtage den rolle.”

Paul Clements, media arts officer i TBWA, taler ikke om siloer under opbrud, men derimod om en sammensmeltning. Og det er ikke bare en skåltale og letkøbte vendinger fra hans side, for TBWA Copenhagen og TBWA Play har igennem en turbulent tid, og det forgangne år blev med hans egne ord fra DIA-scenen torsdag aften karakteriseret som ” noget lort”.

“Siloerne er smeltet sammen, vi har ryddet op og mærker, at det fungerer. Nemlig at det er ideen, der bestemmer. En idé, der skal være lige stærk i alle kanaler,” siger Paul Clements.

Nu præsenterer TBWA sig som ét bureau, et reklamebureau – hvor du og andre fra Play også sidder. Har I måttet rykke jer mest?

“Vi har rykket lige meget. Fra web har vi måtte lære at mestre nye dyder som tv og print, og fra den klassiske reklame har læren været at se – og udnytte – mulighederne i teknikken. Og for at kunne det har de også skullet lære teknikken. Web tager afsæt i slutbrugeren, mens klassisk reklame har sat brandingen først, og så måtte slutbrugeren komme. Det er projektet og ideen, der bestemmer,” siger Paul Clements.

Hos FDIM, foreningen af danske interaktive medier, er formanden, Christian Peytz, ikke overrasket over, at reklamebureauerne klarer sig så godt ved Danish Internet Award.

“DIA skal netop vise de gode eksempler på velgennemtænkte kreative kampagner, der bruger internettet. Det tekniske skal naturligvis fungere, men det er ikke det tekniske, der belønnes. Men netop teknikken har førhen været en barriere for reklamebureauerne – og er det stadig for mange. Et reklamebureau, der gerne vil med ind i fremtiden, flytter over på nettet, hvor kundernes behov og annoncørernes penge er,” siger Christian Peytz.

Han ser imidlertid ikke brancheglidningen ved DIA som det mest iøjnefaldende træk ved udviklingen, men derimod at grøften mellem reklamebureauer og webbureauer bliver større.

“Der er bureauer, der laver reklamekommunikation, og bureauer, der laver kommunikation i al almindelighed. Reklamebureauer udtænker noget, der fungerer, hvor øjnene er i forvejen, mens webbureauer søger at give svar på den enkelte kundes problemer,” siger Christian Peytz.

Også hos et af landets store web-bureauer, Valtech, har man set udviklingen. Men ser dog noget anderledes på det.

“Når det gælder kampagne-fokus, så ser man tingene smelte mere sammen. Men jeg tror, at man vil se digitale bureauer, der udvikler sig mere i retning af digitale konsulenter. Vores tilgang er anderledes. Vi arbejder i højere grad med kunderes digitale forretninger, og her kan vi noget, som reklamebureauerne er langt fra at kunne. Teknologien udvikler sig hastigt, og der er en stor udfordring i at kunne bringe den i spil,” siger adm. dir. Carsten Brogaard Jensen, Valtech.

Han vurderer, at bureauet har halvdelen af sin omsætning på strategi og kreativitet og den anden på teknologi.