Brancheglidning: Reklamebureauer har tabt markedsandele i 8 år

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Udviklingen i branchens samlede bruttoavance gennem 8 år fortæller ikke kun om konjunkturer, men også om en tydelig strukturel udvikling.

Da Bureaubiz gik i luften i foråret 2008, var det lige før finanskrisen bragede igennem. Det betyder, at vi nu har udgivet 8 bureaurapporter med nøgletal, hvor vi har beskrevet udviklingen i en branche præget af usikre konjunkturer.

Den nye – og seneste rapport – beskriver et marked, der voksede med 3,8 pct., hvilket ligner den spirende optimisme, som der har været talt om i et godt stykke tid. Det var i hvert fald en vækst, som var større end i de foregående to år.

Rapporten viser dog også en strukturel udvikling. I 2014 voksede alle bureautyper på nær reklamebureauerne, og det er en udvikling, der understreges yderligere ved at kigge på udviklingen i de 8 rapporter, der nu er produceret.

Tallene viser nemlig, at reklamebureauerne i alle år på nær det store kriseår, 2009, har tabt markedsandele. Særligt i de seneste tre år er markedet samlet vokset, mens reklamebureauerne er gået tilbage.

Udviklingen i bruttoavance – i pct. – gennem 8 år. Blå søjler er Alle bureauer. De grønne er Reklamebureauer.

At brancheglidningen rammer reklamebureauerne mest, undrer ikke Kreativitet & Kommunikations formand, Mona Juul, der er adm. dir. i reklamebureauet Envision.

“Vi lever i en branche, hvor grænserne flyder mere og mere. Reklamebureauerne er den største gruppe – men også en gruppe, der rummer elementer af de andre typer – så det er ganske naturligt, at brancheglidningen går mere ud over reklamebureauerne end de andre typer,” siger Mona Juul og fortsætter:

“Hver for sig skal reklamebureauer finde ud af, hvordan de vil placere sig i det marked, og der vil være mange forskellige modeller. Kigger man ned over listen, så vil der være nogen, der er sluppet bedre fra det end andre – for mig er det centrale, at et reklamebureau fortsat rummer nogen kompetencer, som der er brug for i markedet.”

Ud over konkurrencen fra andre bureautyper har man i de seneste år også set management-konsulenter bevæge sig ind på reklamebureauernes område.

F.eks. hentede Implement Consulting Group for et år siden tidligere Mensch-partner, Lars Hancke, til opstart af en ny afdeling og udvidede ret hurtigt derefter med Teddy Birch Petersen fra Brandhouse.

Men det er ikke en udvikling, der bekymrer Mona Juul, selv om man her taler om en branche, der ser ud til at være bedre til at få højere priser end reklamebureauerne.

“I virkeligheden kan man også tale om, at management-konsulenternes interesse er en mulighed for at italesætte mere, hvad vi er gode til. Management-konsulenter har også deres op- og nedture, og de har været begunstiget af, at der har været brug for dem i krisetider,” siger Mona Juul og fortsætter:

“Jeg tror, vi skal koncentrere os om det, vi er gode til. Bureauer skal ikke hjælpe med at skære ned eller afvikle. Vi står for forretningsudvikling, værdiskabelse og at få flyttet varer over disken. Holder vi et skarpt fokus på det, som vi er gode til – og her er vi virkelig gode – så tror jeg, at managementkonsulenterne får mere brug for os end, at de bliver en konkurrent.”

Årets bureaurapport udkom torsdag den 13. august i trykt form: 40 sider med en lang række nøgletal på 248 bureauer fordelt på 6 bureautyper. Nøgletallene er unikke. De indsamles dels gennem de trykte regnskaber, dels gennem den journalistiske dialog, Bureaubiz har med bureauerne. Man kan således ikke uden videre finde nøgletallene selv eller andre steder.

Rapporten koster 1895 kr. ex. moms. For 500 kr. ekstra kan man få ekstra eksemplarer (maks. 5).

Bestil ved at maile Finn Graversen på finn@bureaubiz.dk