Branchens bedste lønninger

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Og den højeste bruttoavance pr. medarbejder. Mensch har været gennem et begivenhedsrigt år.

2012 blev et begivenhedsrigt år for Mensch. På det faglige plan stod bureauet bag årets klart mest omdiskuterede kampagne: Danske Bank, der kom i et gevaldigt stormvejr i slutningen af året.

Til gengæld kan bureauet glæde sig over, at året rent økonomisk bød på masser af medvind. 2012 blev nemlig et økonomisk set stærkt år.

Markant fremgang i bruttoavancen og en endnu mere markant fremgang på bundlinjen. Og det har lagt grunden til branchens nok bedste lønninger. 1.177.067 kr. lyder den gennemsnitlige personaleomkostning, og det er pænt foran nogle andre tidligere Propaganda-folk, Kommunikationsbureauet København, der må “nøjes” med 1.058.714 kr. Og så er der endda dobbelt så mange Mensch’er.

Der skal dog tages et enkelt forbehold. Personaleomkostningerne rummer nogle bonusudbetalinger, som jo ikke er ordinære lønomkostninger.

Mensch kan samtidig glæde sig over at præstere branchens bedste bruttoavance pr. medarbejder: Over 2 mio. kr. Det er et sjældent højt niveau. Kun 2 gange før i de 6 år, Bureaubiz har indsamlet bureauregnskaber, er 2 mio. mærket blevet rundet – nemlig af Kommunikationsbureauet København og PR-bureauet Gunbak.

Mensch er i årets løb omdannet fra et A/S til nu et P/S, hvilket står for et partnerselskab – dét, som tidligere hed et kommandit-selskab.

Partnerne giver i en meddelelse udtryk for tilfredshed med resultatet.

“Vi har i årets løb styrket vores generelle rådgivningsprofil og vores internationale kompetencer for at leve op til vores kunders behov. Det er en udvikling, vi ønsker at fortsætte gennem nye services, ansættelser og samarbejde med andre specialister,” lyder kommentaren.

Til begivenhederne for 2012 hører også, at Mensch fastholdt sin andenplads i MyImage-analysen fra MyResearch og Bureaubiz. Analysens data blev indsamlet, før Danske Bank-kampagnen blev søsat.

Nøgletal for Mensch

  • Bruttoavance 30,354 mio. kr. +19,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 2,024 mio. kr. +11,2 pct.
  • Lønandel 58,2 (59,9)
  • Resultat af primær drift +6,119 mio. kr. +37,9 pct.