Brandhouse fusionerer med dialogbureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Der stiftes et fælles selskab, hvor begge parter skyder kunder og ressourcer ind. Med fusionen er Brandhouse Gruppen ved at få alle kompetencer på plads.

Brandhouse og det nye dialogbureau, Maximus, har fundet sammen, og det ser begge parter som et ægteskab med både hjernen og hjertet.

Maximus er stiftet i kølvandet på Sepias lukning. Baag står Per Djervig-Chamby, der er en af de tre oprindelige stiftere af Sepia, samt Rolf Carlsen, der havde Dialogue Factory.

Nu stiftes der så et nyt selskab, som de ejer halvdelen af, mens Brandhouse ejer den anden halvdel. Der udveksles ikke penge mellem parterne, der i stedet begge tilfører kunder og ressourcer til det nye selskab.

“Med denne løsning bevæger vi os meget hurtigere frem end vi kunne have gjort, hvis vi havde skullet bygge alt op fra bunden. Vores forventning er, at vi i løbet af få år bliver væsentligt større end vi er nu,” siger Per Djervig-Chamby.

For Brandhouses adm. dir., Stiig Helgens Binggeli, sikrer fusionen, at udviklingen af gruppen er tæt på at være fuldendt.

“Vi ønsker at kunne dække alt for vores kunder, hvad angår branding og salg, og vi ønsker at gøre det gennem en kombination af nogle overordnede funktioner samt en række eksperter. Vi har manglet dialog-kompetencen, og eneste punkt, hvor vi måske fortsat mangler noget, er PR. Men jeg er endnu ikke helt sikker på, om det er en kompetence, vi skal søge at indkorporere,” siger Stiig Helgens Binggeli.

Placeringen af dialog i et selvstændigt selskab, der er delejet, hænger meget godt sammen med måden, Brandhouse har organiseret sig på.

De fælles funktioner er placeret i Brandhouse – det gælder f.eks. key-account, administration og analyse – mens eksperterne er placeret i selvstændige enheder.

Ud over Maximus – navnet på det nye selskab er endnu ikke fastlagt – rummer gruppen produktionsbureauet Outhouse, designbureauet Bessermachen, customer experience selskabet Affairs samt RetailHouse, der opererer inden for shopper- og field-marketing.

“Min oplevelse fra de forskellige selskaber er, at når folk dedikerer sig til et område, så bliver de virkelig eksperter og det er noget kunderne oplever og værdsætter. Den slags foregår bedst i en selvstændig enhed,” siger Stiig Helgens Binggeli og fortsætter:

“Til gengæld er det vigtigt, at vi på toppen har nogle folk som forholder sig neutralt til kompetencer og er gode til at finde de løsninger der er rigtige i forhold kundernes problemstillinger.”

Bureauets key-account directors bliver således målt på, om de løser kundernes problemer – om omsætningen ligger hos reklamebureauet eller en af de andre enheder er uden betydning.

Per Djervig-Chamby fremhæver, at tillid er en afgørende parameter for at arbejde på den måde. Og han og Stiig Helgens Binggeli kender da også hinanden rigtig godt gennem mange år.

“Sepia og Brandhouse har samarbejdet på mange opgaver før, så vi ved hvad hinanden står for og at vi har haft et fremragende samarbejde på det grundlag,” siger Per Djervig-Chamby, mens Stiig Helgens Binggeli tilføjer:

“Der er egentlig ikke så meget at diskutere – i hvert fald ikke hvis man ønsker at arbejde langsigtet. Hvis ikke vi evner at løse kundernes problemstillinger på tværs af kompetencer, så finder de bare andre til at hjælpe dem.”

At der ikke er en digital enhed er helt bevidst.

“Vores digitale kompetencer ligger integreret i enhederne. Og har vi brug for helt særlige tekniske kompetencer, så finder vi dem ude i byen,” siger Stiig Helgens Binggeli.