Brandhouse skærer ned og omstrukturerer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Gruppen skal blive bedre til at udnytte ressourcer på tværs af de forskellige selskaber. 7 fuldtidsstillinger skæres væk.

I gode tider kan man godt leve med en lille overbemanding. Men i dagens mere usikre tider er der brug for en anden form for fleksibilitet.

“Det er ikke kun et spørgsmål om, at vi lige som alle andre oplever kunder, der stopper eller skærer i projekter. Det virker også som om, de arbejder med kvartalsbudgetter frem for helårs, og det stiller krav til os om at være fleksible på omkostninger”, siger adm. dir. Stiig Helgens Binggeli.

Gruppen har derfor besluttet at både omstrukturere og skære 7 fuldtidsstillinger væk, således, at man kommer ned på i alt 54 medarbejdere.

“Vi har fornuftige regnskabstal for indeværende år og har ikke mistet kunder, men dels ønsker vi at bevare gode overskud også i næste regnskabsår, og dels var vores fordeling af medarbejdere blevet skæv”, siger Stiig Helgens Binggeli.

Gruppen består i dag af Brandhouse, Brandhouse Digital, Outhouse, som producerer tilbudsaviser, Weis & Co som arbejder med magasiner og Bessermachen DesignStudio.

“Med fem enheder, hvor der er stort overlap på opgaverne, skal gruppen blive bedre til at udnytte al kapacitet fremfor eksternt at købe kompetencer, som allerede er i gruppen.

Ved at sætte vores account directors som key accounts i alle fem enheder giver det os mulighed for en bedre udnyttelse af især de kreative kræfter”, siger Stiig Helgens Binggeli.

Han fortæller, at bureauet har måttet sige farvel til et par kreative, et par grafikere og et par programmører.