Brandhouse vil gerne have flere medejere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

For at gøre det muligt er der nu indført en holding-struktur. Bureauet voksede i 2009, men krisen kostede på bundlinjen.

Brandhouse har nu samlet alle sine aktiviteter i et holding-selskab, som fremover vil blive det, der viser udviklingen i Gruppens aktiviteter.

“Vi har hidtil haft mange ledere ansat på almindelige markedsvilkår, fordi det på grund af vores struktur har været urealistisk dyrt at tilbyde medejerskab. Det forsøger vi at råde bod på ved at etablere en holdingstruktur”, fortæller adm. dir. Stiig Helgens Binggeli.

Hidtil har han og Morten Angelo været de eneste ejere, og det er deres mål, at spredningen af ejerskabet kan styrke fundamentet for vækst og udvikling.

Hidtil har reklamebureauet været det samlende selskab for Weiss & Co, Bessermachen, Outhouse og Brandhouse Digital. Nu bliver Brandhouse Holding overordnet selskab for disse plus reklamebureauet. Dog står Weiss & Co til at blive lukket.

Brandhouse Gruppen kom ud af 2009 (regnskabsåret sluttede 30. september) med vækst i aktiviteterne. Men krisen fornægtede ikke sin eksistens, hvilket kan ses på et faldende overskud.

“Vi har haft en række kunder, der har været hårdt presset. Det har dels flyttet fokus fra det mere tunge strategi-arbejde til det mere taktiske og operationelle, og samtidig har vi forsøgt at hjælpe dem ved at optræde fleksibelt og levere mere for pengene frem for at være krakilske på ordlyden i kontrakten. Men det har kostet på bundlinjen”, siger Stiig Helgens.

Nøgletal for Brandhouse Gruppen

  • Bruttoavance 49,171 mio. kr. +6,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 833.407 kr. -4,3 pct.
  • Lønandel 69 (62)
  • Resultat af primær drift +2,937 mio. kr. -44,8 pct.