Bruddet mellem BBDO og Inspiration er endt hos advokaterne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

BBDO vandt i 2007 en bureaukonkurrence, men under et år senere havde L’Easy-ejer Niels Thorborg overtaget kæden, og budgettet blev flyttet til Nørgård Mikkelsen.

Glæden var stor, da BBDO i sidste halvdel af 2007 genvandt Inspiration-kæden.

Bureauet havde været ude i den besynderlige situation at lancere noget, der lignede et helt nyt univers samtidig med at blive sendt ud i en konkurrence mod Uncle Grey og Co+Høgh for at bevare budgettet.

Inspiration havde fastlagt en ny strategi, der skulle implementeres sidst på året, og topchefen, Lars Aaen, der var tiltrådt året før, tog ansvar for bureauvalget:

“Det bliver ikke en marketingchef, der træffer beslutningen. I lighed med koncepterne vil vi lægge bureauernes forslag ud til forbrugerne”, sagde han dengang til Markedsføring.

Men glæden kom til at vare relativt kort. I foråret 2008 overtog L’Easy-ejer Niels Thorborg Inspiration og hen over sommeren blev BBDO udskiftet med Nørgård Mikkelsen.

Der er meget tætte bånd mellem Niels Thorborg og Nørgård Mikkelsens adm. dir., Erik Laumand. De er naboer i Odense og Erik Laumand lejer sit hus af Niels Thorborg, som desuden for et par måneder siden indtrådte som ny storaktionær i bureauet i stedet for engelske WPP Group.

Men Inspirations bureauskift ser ud til at være gået mindre gnidningsfrit end normalt. Såvidt Bureaubiz erfarer foregår der nu en “dialog på advokatniveau”.

Ingen af parterne er dog videre meddelsomme. Hverken BBDO’s adm. dir. Niels Folmann eller Lars Aaen ønsker at give kommentarer.

“Vi kommenterer aldrig forhold vedrørende vores leverandører – hverken hvis det gælder et nyt samarbejde eller afvikling af et samarbejde”, siger Lars Aaen.

Det er usædvanligt at et brud mellem et bureau og en annoncør ender på den måde. Selvom man indgår kontrakter, så har bureauer sjældent ret mange muligheder for at holde på en kunde, som ønsker at gå nye veje. Og det er da også temmelig vanskeligt at skabe gode resultater uden et godt samarbejde.

Men i dette tilfælde kan der være flere ting, der har gjort det svært at skilles i mindelighed.

BBDO har givet måtte investere meget i en konkurrence, hvor kalkulationen så vil være, at man har en kontraktperiode på f.eks. tre år til at tjene investeringen hjem.

Inspiration er desuden en kunde med en stor produktion af tryksager. Der kan således også have været tale om investeringer i kapacitet til at servicere kæden.

Og endelig kan der være spørgsmål om ophavsret.

Lytter man til Lars Aaens udtalelser tilbage i 2007, har BBDO formentlig skullet udvikle og tilrettelægge en række designs, som Inspiration har ønsket at anvende fremadrettet. Men med det pludselige kontraktophør kan der være opstået en diskussion om betaling for arbejdet.

Det har dog ikke været muligt at få afdækket, hvad striden præcist står om.