Bruttoavancen faldt hos Bates Y&R

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Regnskabet er præget af salget af 141, og er derfor svært at sammenligne med året før.

Tallenes tale i regnskabet for Bates Y&R for 2007 er, at bruttoavancen faldt med 7 pct. og resultatet af primær drift faldt med 10 pct. i forhold til 2006.

Ikke umiddelbart et godt år, men adm. dir. Jacob Hastedt ser anderledes på det, og han mener i øvrigt ikke, at det giver mening at sammenligne de to år, fordi tilbagekøbet af aktiemajoriteten fra WPP Group og salget af 141 skaber meget støj i billedet.

“På en række områder, som har betydning for nøgletallene, har adskillelsen haft betydning. F.eks, var der en række funktioner, der lå i 141 tidligere, og nu blev flyttet over hos Bates. Det er en af forklaringerne på stigningen i medarbejdertallet”, siger Jacob Hastedt.

Dermed sigter han til, at medarbejdertallet faktisk steg fra 34 til 44 uden en tilsvarende stigning i personaleomkostningerne.

Han er først og fremmest glad for, at det er lykkedes at løfte bundlinjen markant, og med det sigter han til, at 2007 er uden ekstraordinære indtægter på 6 mio. kr. fra salget af 141.

Dette beløb var usædvanligt placeret som “andre driftsindtægter” i regnskabet for 2006, og derfor er der rent faktisk tale om en kraftig forbedring af bundlinjen, selvom regnskabet umiddelbart viser noget andet. Uden det beløb ville der desuden være tale om en fremgang i bruttoavancen i 2007.

Til gengæld ville regnskabet for 2006 fremstå dårligere end det allerede var. Fjerner man engangsindtægterne fra toppen i regnskabet, bliver 2006 til et rent katastrofeår med et meget kraftigt fald i bruttoavance og et underskud på 3 mio. kr. mod et overskud på 9,5 mio. kr. i 2005.

Jacob Hastedt understreger, at regnskabet for 2007 viser Bates, som bureauet er nu og vil være fremover, og han tilføjer, at 2008 foreløbig er gået godt, så det lægger op til vækst og en forbedring af nøgletallene – som f.eks. lønandelen, der i 2007 kom helt op på 66.

Bates vandt i efteråret skrabespil fra Danske Spil, og i år er Canal digital vendt tilbage. Desuden har Post Danmark fornylig placeret hele ansvaret for sin kommunikation hos bureauet.

Nøgletal for Bates Y&R

  • Bruttoavance 41,479 mio. kr. (-7,3 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 942.705 kr. (-28 pct.)
  • Lønandel 66 (59)
  • Resultat af prim. drift 2,85 mio. kr. (-10,2 pct.)