BtB-bureau fordoblede overskud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Cross-Border Communication arbejder primært uden for Danmarks grænser – og det har man indtil nu gjort med succes.

Krise har været et fremherskende ord i de seneste måneder. Men det er ikke krise, der træder frem, når bureauer aflægger regnskaber i øjeblikket, og det skyldes jo nok, at regnskaberne dækker perioder op til krisens start.

Således også for Cross-Border Communications (CBC). Bureauet arbejder for store eksportorienterede eller internationale virksomheder, og her har krisen muligvis været på vej i lidt længere tid – men det har ikke ramt CBC’s økonomi.

Regnskabsåret sluttede d. 30. september, og specielt et tal træder frem. Overskuddet steg med 90 pct. Herudover er der tale om en stabil og solid udvikling for et bureau, der ligger fast forankret som et winwin bureau – d.v.s. med en lønandel under branchens gennemsnit og en gennemsnitsløn over gennemsnittet. Det sidste uagtet, at bureauets gennemsnitsløn faktisk faldt med 7 pct. til 609.643 kr.

Der er ikke nogen specifik forklaring ud over, at ændringer i personale-sammensætningen på et bureau med 14 ansatte kan rykke tallet.

Ali Shah, partner i CBC, tilskriver resultatet solid efterspørgsel og fortsatte effektiviseringer – samt bureauets erfaringer med ideer integration på internationalt niveau. Han er desuden fortrøstningsfuld over for fremtiden.

“Danske eksportører er underpres på kort sigt på grund af den globale økonomiske udvikling og på langt sigt på grund af tiltagende konkurrence. Det er dog ikke alle sektorer og regioner, der er lige hårdt ramt og danske eksportører vil forstå at udnytte deres styrker, som alle er kernekompetencer i den fremtidige konkurrence”, siger Ali Shah.

Nøgletal for Cross-Border Communications

  • Bruttoavance 16,240 mio. kr. +4,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medaarbejder 1,160 mio. kr. +5 pct.
  • Lønandel 53 (59)
  • Resultat af primær drift 3,103 mio. kr. +90 pct.