BtB-bureau har fundet vej i ny virkelighed

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Insourcing af flere opgaver er en nødvendighed – og det udfordrer bureauerne. Det kan man dog ikke se i regnskabet for Cross Border Communications.

Sangen er nok hørt i andre sammenhænge. Men den er i hvert fald meget virkelig på BtB-markedet, konstaterer adm. dir. Ali Shah fra Cross Border Communications.

“Kunderne insourcer stadigt flere opgaver, og det stiller krav til os om både at være fleksibel og finde nye veje,” siger Ali Shah og fortsætter:

“Det er grundlæggende en helt naturlig – og uundgåelig – udvikling, som først og fremmest skyldes udviklingen på mediamarkedet, hvor fokus flyttes fra paid media til earned og owned. Det er en udvikling, hvor det er helt naturligt, at kunderne tager større ansvar og involverer sig i håndtering af medier og den dialog, der foregår herigennem.”

Bureauets rolle bliver i denne sammenhæng i højere grad udvikling af ideer og indhold på en måde, hvor man vil have meget travlt i perioder for en kunde og mindre travlt i andre.

Det kan være en udfordring – men i det seneste regnskab, ser det ud til, at Cross Border Communications har fundet en vej i den nye virkelighed. Det er et regnskab med stærke nøgletal.

Ali Shah nævner et eksempel på et gammelt og traditionelt medie, som har fået fornyet betydning i BtB-verdenen.

“For nogle år siden var der en del, der troede, a trade-shows vil miste betydning. Det er snarere gået modsat, og det er en kanal, som vi kan involvere os meget mere i gennem at bygge kampagner op omkring trade-shows i et omfang, som bureauer ikke tidligere har været involveret i. Det giver mening i en ny virkelighed, hvor trade-shows er blevet vigtigere som kanal og de spiller faktisk meget godt sammen med f.eks. sociale medier,” siger Ali Shah.

Nøgletal for Cross Border Communications

  • Bruttoavance 13,802 mio. kr. +12,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,062 mio. kr. +12,9 pct.
  • Lønandel 52,3 (53,7)
  • Resultat af primær drift +3,258 mio. kr. +35 pct.