Bureau-ansatte i undersøgelse: Mere end hver 3. drømmer om at stifte eget bureau

Peter Engholm,
journalist

Når bureau-ansatte tænker start-up, er det oftere konkrete planer end blot drømme. Det viser en Bureaubiz-undersøgelse med ca. 300 bureaufolk. Selvstændigheden lokker, mens fast indkomst som ansat trækker modsat.

Op til årsskiftet krydsede og kommenterede 294 personer fra bureaubranchen sig i gennem Bureaubiz’ undersøgelse om startup-drømme og -erfaringer.

I sidste uge omtalte vi bureau-ejernes erfaringer og største overraskelser. Her handler det om særligt de bureau-ansatte og deres tilgang til start-up. Her viser det sig, at selvstændighedstrangen er udtalt:

Blandt de ansatte, der har deltaget i undersøgelsen, svarer 36 pct., at de drømmer om at starte eget bureau enten alene eller i samarbejde med andre.

Fordelt på alder er det oftere ansatte i midten af deres karriere, som drømmer eller har planer om at stifte et bureau. Blandt de 40-49-årige drejer det sig om 43 pct., mens de tilsvarende tal for dem under 40 år og over 50 år er hhv. 34 pct. og 29 pct.

Konkrete og nære planer
Når man går de personer, der bekræfter deres startup-drømme, på klingen, så er det faktisk ikke drømme. Det er i høj grad konkrete planer.

Næsten hver fjerde i denne gruppe svarer, at de har planer om at lave deres eget inden for det kommende år. Og lige godt halvdelen har planer om at stifte eget bureau inden for de kommende 1 til 5 år – som det fremgår af dette diagram:

Blandt freelancere og personer uden for beskæftigelse er andelen, som drømmer eller har planer om at stifte eget bureau, en anelse højere end de ansattes: 43 pct. mod de førnævnte 36 pct.

Mads Lindegaard, cheføkonom i Creative Club/Grakom – Kommunikationsindustrien, som Bureaubiz er en del af, siger om resultatet:

”Dette skyldes formentlig, at klart størstedelen, af dem, som har svaret på spørgsmålet, er freelancere. Forskellen på at være et lille bureau og være freelancer er reelt set flydende, da freelancere har mange af de samme udfordringer med varierende indkomst og økonomisk risiko”

Selvstændigheden driver de ansattes bureaudrømme
Hvad driver så denne relativt store lyst til at stifte eget bureau? Ret enkelt og ret udtalt:

Større selvstændighed, mere frihed og (muligheden for at) arbejde med egne værdier.

Alle disse tre faktorer vægtes højt – ja, højere end ”i høj grad”. Efterfulgt af at kunne vælge egne opgaver, større kreativ frihed og muligheden for selv at bestemme arbejdstiden.

”Muligheden for at vælge egne kunder kommer et stykke nede af listen, og det kan give en indikation af, at mange potentielle kommende bureauejere også ved, at økonomien skal hænge sammen, og arbejdsopgaverne skal løses, når kunderne er der,” siger Mads Lindegaard.

At slippe for en chef ligger endnu længere nede på listen, og mulighed for en højere løn ligger nederst i rangordningen af bevæggrunde.

”Der er tegn på, at det, der driver drømmen om at stifte eget bureau, i højere grad er en værdibaseret beslutning om at selv at bestemme og sætte sit eget aftryk end muligheden for at tjene flere penge,” siger Mads Lindegaard.

Barrierne for potentielle bureaustiftere
Motiverne er således klare: Værdierne fylder mere end det penge-baserede. Men barriererne for at stifte bureau udgøres i højere grad af frygten for ikke at kunne betale de månedlige regninger end frygten for at tabe ansigt.

Således er afhængighed af fast indkomst øverst på listen over barrierer, næstøverst er ”Økonomisk risiko”. Mads Lindegaard siger:

”Dette er formentlig en del af forklaringen på, at ønsket om at starte eget bureau topper blandt dem i 40’erne, fordi flere typisk har en mere velpolstret økonomi i den alder, end når de er yngre. Samtidig tyder flere af kommentarerne til undersøgelsen på, at det blandt ansatte over 50 er alderen, som gør, at de ikke ønsker at stifte eget bureau.”

”Af andre barrierer, som ligger højt på listen, er frygten for at få for få opgaver samt at den kommende bureaustifter selv skal finde opgaver – altså newbizz-elementet. Man kan diskutere, om det er barrierer eller realisme. Det vidner i al fald om, at potentielle bureauejere har en bevidsthed om, at det kan være svært at etablere sig og få kunder i opstartsfasen,” siger Mads Lindegaard og tilføjer:

”På trods af de mange udmeldinger om, at vi går en lavkonjunktur i møde, udgør det nuværende erhvervsklima en mindre barriere for mange, der drømmer om at stifte bureau.”

”Kan bedre lide at være ansat”
To tredjedele af de adspurgte bureau-ansatte går som nævnt ikke med drømme eller planer om at gå egne bureau-veje. Og her er det udsigten til at selv at skulle finde opgaverne, som har størst betydning for ikke at stifte bureau. Den økonomiske risiko vejer lige så tungt.

Herefter følger en faktor, der kan ses som en slags cadeau til dagens bureauejere og -chefer: ”Kan bedre lide at være ansat”.

Creative Club holder konferencen Startup Dagen den 25. januar 2023 i SOHO i København. Læs mere her.

Læs undersøgelsen her