Bureau får indskærpet forbud mod skjult reklame

Peter Engholm,
journalist

Pressemeddelelser, der er skrevet som artikler og ”til fri redaktionel anvendelse”, er ifølge Forbrugerombudsmanden reklame, og det kan bureauer risikere straf for.

PR-bureauet Epicent Public Relations har fået en løftet pegefinger af Forbrugerombudsmanden i form af et ”indskærpet forbud mod skjult reklame”.

Bureauet skriver og udsender pressemeddelelser på vegne af kunder. Det er der i sig selv intet forgjort ved, men brøden består i dels designet, dels deklarationen.

Pressemeddelelserne – med en ifølge forbrugerombudsmanden ’klar kommerciel hensigt’ – er skrevet som artikler, der er egnet til at kopiere direkte ind i et redaktionelt medie.

Markedsføringsmaterialet sendes til redaktionelle medier, og det anføres, at det er til ”fri redaktionel anvendelse”. Vælger et medie at trykke markedsføringsmaterialet, uden at markere det som en annonce, kan der være tale om skjult reklame. Og hvis et reklamebureau medvirker til at overtræde forbuddet mod skjult reklame, så kan bureauet blive straffet for sin medvirken.

Forbrugerombudsmanden understreger, at det altid vil afhænge af en konkret vurdering, om der er tale om en overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame, når et medie gengiver markedsføringsmateriale. Det afhænger bl.a. af relevansen for det pågældende medies øvrige redaktionelle indhold, den redaktionelle bearbejdelse, og hvor tydeligt det er markeret, hvis der er tale om reklame.

De fremsendte ”pressemeddelelser” er skrevet som artikler ofte vinklet som en nyhed. Der kan indgå interviews med personer ansat i kundens virksomhed, og der er vedhæftet billeder, som medierne også frit kan benytte.

Forbrugerombudsmanden har konstateret, at flere tekster fra Epicent Public Relations er blevet gengivet ordret på nogle mediers hjemmesider, uden det har fremgået, at der er tale om reklame.